Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

ΒΟΥΛΗ – Β’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δημήτριος

12.12.1977 – 16.06.1978

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ Λεωνίδας

13.12.1977 – 16.06.1978

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Ισαάκ

13.12.1977 – 16.06.1978

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΚΙΛΛΑΣ Αρίσταρχος

13.12.1977 – 16.06.1978

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

13.12.1977 – 16.06.1978

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗΣ Ιωάννης

13.12.1977 – 16.06.1978

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

13.12.1977 – 16.06.1978

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Αντώνιος

13.12.1977 – 16.06.1978

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ Π.

13.12.1977 – 16.06.1978

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Σ.

13.12.1977 – 16.06.1978

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Αριστοτέλης

13.12.1977 – 16.06.1978

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΝΤΖΕΣ Βασίλειος

13.12.1977 – 16.06.1978

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ Κωνσταντίνος

13.12.1977 – 16.06.1978

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δημήτριος

02.10.1978 – 30.06.1979

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ Λεωνίδας

02.10.1978 – 30.06.1979

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Ισαάκ

02.10.1978 – 30.06.1979

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΚΙΛΛΑΣ Αρίσταρχος

02.10.1978 – 30.06.1979

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΒΥΖΑΣ Θεμιστοκλής

02.10.1978 – 30.06.1979

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΔΕΛΑΚΟΥΡΑΣ Α.

02.10.1978 – 30.06.1979

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ Μαρία

02.10.1978 – 30.06.1979

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ Π.

02.10.1978 – 30.06.1979

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Αντώνιος

02.10.1978 – 30.06.1979

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ Κ.

02.10.1978 – 30.06.1979

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΟΥΓΑΣ Γ.

02.10.1978 – 30.06.1979

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ Δημήτριος

02.10.1978 – 30.06.1979

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Κωνσταντίνος

02.10.1978 – 30.06.1979

 

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δημήτριος

01.10.1979 – 27.06.1980

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ Λεωνίδας

01.10.1979 – 27.06.1980

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Ισαάκ

01.10.1979 – 27.06.1980

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΚΙΛΛΑΣ Αρίσταρχος

01.10.1979 – 27.06.1980

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΝΕΡΟΥΣΗΣ Ευάγγελος

01.10.1979 – 27.06.1980

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΧΛΩΡΟΣ Δημήτριος

01.10.1979 – 27.06.1980

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΦΛΕΜΙΓΚ Αμαλία

01.10.1979 – 27.06.1980

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΚΟΖΑΝΗΣ Σπυρίδων

01.10.1979 – 27.06.1980

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΙΝΤΖΟΣ Κωνσταντίνος

01.10.1979 – 27.06.1980

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΝΤΖΩΡΗΣ Βασίλειος

01.10.1979 – 27.06.1980

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος

01.10.1979 – 27.06.1980

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Ιωσήφ

01.10.1979 – 27.06.1980

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Κωνσταντίνος

01.10.1979 – 27.06.1980