Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Δ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δημήτριος

06.10.1980 – 03.07.1981

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ Λεωνίδας

06.10.1980 – 03.07.1981

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Ισαάκ

06.10.1980 – 03.07.1981

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΚΙΛΛΑΣ Αρίσταρχος

06.10.1980 – 03.07.1981

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΝΕΡΟΥΣΗΣ Ευάγγελος

06.10.1980 – 03.07.1981

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ Γ.

06.10.1980 – 03.07.1981

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνα

06.10.1980 – 03.07.1981

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Αριστοτέλης

06.10.1980 – 03.07.1981

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

06.10.1980 – 03.07.1981

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ.

06.10.1980 – 03.07.1981

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ-ΠΙΜΠΛΗ Ιουλία

06.10.1980 – 03.07.1981

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΛΒΗΣ-ΚΑΤΣΙΠΗΣ Πέτρος

06.10.1980 – 03.07.1981

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Νικήτας

06.10.1980 – 03.07.1981

 

ΒΟΥΛΗ – Γ’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ Ιωάννης

17.11.1981 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Μιχαήλ (β)

18.11.1981 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΤΣΙΝΑΣ Μάρκος

18.11.1981 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Παναγιώτης

18.11.1981 – __.__.____

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΚΡΙΤΑ Σύλβα

18.11.1981 – 02.07.1982

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Ιωάννης

18.11.1981 – 02.07.1982

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ Θεμιστοκλής (β)

18.11.1981 – 02.07.1982

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΕΠΠΑΣ Δημήτριος

18.11.1981 – 02.07.1982

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χαράλαμπος

18.11.1981 – 02.07.1982

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΣΕΛΗ Ελεωνόρα

18.11.1981 – 02.07.1982

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ Ηλίας

18.11.1981 – 02.07.1982

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Θεόδωρος

18.11.1981 – 02.07.1982

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΜΑΝΑΚΗ Μαρία

18.11.1981 – 02.07.1982

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ Ιωάννης

__.__.____ – 10.06.1983

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Μιχαήλ (β)

__.__.____ – 10.06.1983

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΤΣΙΝΑΣ Μάρκος

__.__.____ – 10.06.1983

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Παναγιώτης

__.__.____ – 10.06.1983

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΚΡΙΤΑ Σύλβα

05.10.1982 – 10.06.1983

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Ιωάννης

05.10.1982 – 10.06.1983

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Αριστοτέλης

05.10.1982 – 10.06.1983

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΕΠΠΑΣ Δημήτριος

05.10.1982 – 10.06.1983

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χαράλαμπος

05.10.1982 – 10.06.1983

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΣΕΛΗ Ελεωνόρα

05.10.1982 – 10.06.1983

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ Ηλίας

05.10.1982 – 10.06.1983

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΕΖΔΡΕΒΑΝΗΣ Ηλίας

05.10.1982 – 10.06.1983

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΜΑΝΑΚΗ Μαρία

05.10.1982 – 10.06.1983