Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ Ιωάννης

03.10.1983 – 18.05.1984

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Μιχαήλ (β)

03.10.1983 – 18.05.1984

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΤΣΙΝΑΣ Μάρκος

03.10.1983 – 18.05.1984

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Παναγιώτης

03.10.1983 – 18.05.1984

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΚΡΙΤΑ Σύλβα

04.10.1983 – 18.05.1984

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Ιωάννης

04.10.1983 – 18.05.1984

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΚΛΕΙΤΟΣ Νικόλαος

04.10.1983 – 18.05.1984

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Κωνσταντίνος

04.10.1983 – 18.05.1984

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ Γ.

04.10.1983 – 18.05.1984

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ

04.10.1983 – 18.05.1984

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΦΥΡΙΟΥ Κοσμάς

04.10.1983 – 18.05.1984

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

04.10.1983 – 18.05.1984

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΜΑΝΑΚΗ Μαρία

04.10.1983 – 18.05.1984

 

Δ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ Ιωάννης

01.10.1984 – 07.05.1985

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Μιχαήλ (β)

01.10.1984 – 07.05.1985

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΤΣΙΝΑΣ Μάρκος

01.10.1984 – 07.05.1985

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Παναγιώτης

01.10.1984 – 07.05.1985

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΚΡΙΤΑ Σύλβα

02.10.1984 – 07.05.1985

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Ιωάννης

02.10.1984 – 07.05.1985

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΑΝΤΖΩΡΗΣ Βασίλειος

02.10.1984 – 07.05.1985

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΡΚΑΡΗΣ Γ.

02.10.1984 – 07.05.1985

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ

02.10.1984 – 07.05.1985

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΦΥΡΙΟΥ Κοσμάς

02.10.1984 – 07.05.1985

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Κωνσταντίνος

02.10.1984 – 07.05.1985

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΟΥΤΑΣ Θωμάς

02.10.1984 – 07.05.1985

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΜΑΝΑΚΗ Μαρία

02.10.1984 – 07.05.1985

 

ΒΟΥΛΗ – Δ’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος (ΣΤ’ Αναθεωρητική Βουλή)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ Ιωάννης

18.06.1985 – 24.06.1986

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Μιχαήλ (β)

19.06.1985 – 24.06.1986

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Παναγιώτης

19.06.1985 – 24.06.1986

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ Π.

19.06.1985 – 24.06.1986

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης

19.06.1985 – 24.06.1986

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ Κ.

19.06.1985 – 24.06.1986

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ Γ.

19.06.1985 – 24.06.1986

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ Γ.

19.06.1985 – 24.06.1986

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΚΛΙΒΑΝΟΣ Ε.

19.06.1985 – 24.06.1986

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φίλιππος

19.06.1985 – 24.06.1986

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ Αργύριος

19.06.1985 – 24.06.1986

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Β.

19.06.1985 – 24.06.1986

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ Γ.

19.06.1985 – 24.06.1986