Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

ΒΟΥΛΗ – Ε’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Αθανάσιος

04.07.1989 – 06.10.1989

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΜΑΝΑΚΗ Μαρία

05.07.1989 – 06.10.1989

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Νικόλαος

05.07.1989 – 06.10.1989

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος

05.07.1989 – 06.10.1989

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Παναγιώτης

05.07.1989 – 06.10.1989

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ Γεώργιος

05.07.1989 – 06.10.1989

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Βύρων

05.07.1989 – 06.10.1989

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Θεόδωρος

05.07.1989 – 06.10.1989

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΦΛΩΡΟΣ Ιωάννης

05.07.1989 – 06.10.1989

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος

05.07.1989 – 06.10.1989

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Ευάγγελος

05.07.1989 – 06.10.1989

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Σπυρίδων

05.07.1989 – 06.10.1989

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κωνσταντίνος (β)

05.07.1989 – 06.10.1989

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΩΜΑ Μαρία

05.07.1989 – 06.10.1989

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΤΣΑΚΑΣ Αντώνιος

05.07.1989 – 06.10.1989

 

ΒΟΥΛΗ – ΣΤ’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Αθανάσιος

21.11.1989 – 09.03.1990

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Παναγιώτης

22.11.1989 – 09.03.1990

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΜΑΝΑΚΗ Μαρία

22.11.1989 – 09.03.1990

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Νικόλαος

22.11.1989 – 09.03.1990

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος

22.11.1989 – 09.03.1990

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ Γεώργιος

22.11.1989 – 09.03.1990

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Βύρων

22.11.1989 – 09.03.1990

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ Χρήστος

22.11.1989 – 09.03.1990

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΘΩΜΑ Μαρία

22.11.1989 – 09.03.1990

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος

22.11.1989 – 09.03.1990

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Ευάγγελος

22.11.1989 – 09.03.1990

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Σπυρίδων

22.11.1989 – 09.03.1990

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κωνσταντίνος (β)

22.11.1989 – 09.03.1990

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΧΤΑΣ Χρήστος

22.11.1989 – 09.03.1990

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΤΣΑΚΑΣ Αντώνιος

22.11.1989 – 09.03.1990