Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

ΒΟΥΛΗ – Ζ’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Αθανάσιος

22.04.1990 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Νικόλαος

23.04.1990 – 11.09.1991

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος

23.04.1990 – 11.09.1991

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ Δ.

23.04.1990 – 11.09.1991

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Παναγιώτης

23.04.1990 – 11.09.1991

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ

23.04.1990 – 11.09.1991

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Β.

23.04.1990 – 11.09.1991

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Θεόδωρος

23.04.1990 – 11.09.1991

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΡΣΕΝΗ Μαρία

23.04.1990 – 11.09.1991

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ Παναγιώτης

23.04.1990 – 11.09.1991

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ Δ.

23.04.1990 – 11.09.1991

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

23.04.1990 – 11.09.1991

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΔΗ Μαρία

23.04.1990 – 11.09.1991

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΧΤΑΣ Χρήστος

23.04.1990 – 11.09.1991

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τραϊανός

23.04.1990 – 11.09.1991

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Αθανάσιος

__.__.____ – 01.10.1992

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Νικόλαος

09.10.1991 – 01.10.1992

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΞΑΡΧΑΣ Α.

09.10.1991 – 01.10.1992

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ Δ.

09.10.1991 – 01.10.1992

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Παναγιώτης

09.10.1991 – 01.10.1992

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ

09.10.1991 – 01.10.1992

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θ.

09.10.1991 – 01.10.1992

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ Ηλίας

09.10.1991 – 01.10.1992

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ Ορέστης

09.10.1991 – 01.10.1992

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΛΟΣ Γεώργιος

09.10.1991 – 01.10.1992

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Σπυρίδων

09.10.1991 – 01.10.1992

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δημήτριος

09.10.1991 – 01.10.1992

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Κρινιώ

09.10.1991 – 01.10.1992

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

09.10.1991 – 01.10.1992

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τραϊανός

09.10.1991 – 01.10.1992

 

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Αθανάσιος

05.10.1992 – 09.09.1993

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Νικόλαος

06.10.1992 – 09.09.1993

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΞΑΡΧΑΣ Α.

06.10.1992 – 09.09.1993

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ Δ.

06.10.1992 – 09.09.1993

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Παναγιώτης

06.10.1992 – 09.09.1993

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ

06.10.1992 – 09.09.1993

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ιωάννης

06.10.1992 – 09.09.1993

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΔΡΑΚΤΑΣ Παναγιώτης

06.10.1992 – 09.09.1993

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ Ορέστης

06.10.1992 – 09.09.1993

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΚΚΑΛΟΣ Ν.

06.10.1992 – 09.09.1993

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι.

06.10.1992 – 09.09.1993

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.

06.10.1992 – 09.09.1993

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ Μιχαήλ

06.10.1992 – 09.09.1993

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

06.10.1992 – 09.09.1993

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τραϊανός

06.10.1992 – 09.09.1993