Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

ΒΟΥΛΗ – Η’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Απόστολος

22.10.1993 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Παναγιώτης

23.10.1993 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ Παυσανίας

23.10.1993 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ Παναγιώτης

23.10.1993 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Νικόλαος

23.10.1993 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Νικήτας

23.10.1993 – __.__.____

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΒΡΕΤΤΟΣ Κωνσταντίνος

23.10.1993 – 23.09.1994

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΦΟΥΝΤΑΣ Π.

23.10.1993 – 23.09.1994

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΕΥΜΟΙΡΙΔΗΣ Κ.

23.10.1993 – 23.09.1994

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι.

23.10.1993 – 23.09.1994

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΖΗΣΗ Ροδούλα

23.10.1993 – 23.09.1994

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΗΣ Παντελής

23.10.1993 – 23.09.1994

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Φώτιος

23.10.1993 – 23.09.1994

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΒΑΚΗΣ Α.

23.10.1993 – 23.09.1994

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.

23.10.1993 – 23.09.1994

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Απόστολος

__.__.____ – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Παναγιώτης

__.__.____ – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ Παυσανίας

__.__.____ – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ Παναγιώτης

__.__.____ – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Νικόλαος

__.__.____ – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Νικήτας

__.__.____ – __.__.____

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΒΡΕΤΤΟΣ Κωνσταντίνος

04.10.1994 – 28.09.1995

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΦΟΥΝΤΑΣ Π.

04.10.1994 – 28.09.1995

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΕΥΜΟΙΡΙΔΗΣ Κ.

04.10.1994 – 28.09.1995

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι.

04.10.1994 – 28.09.1995

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΖΗΣΗ Ροδούλα

04.10.1994 – 28.09.1995

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΗΣ Παντελής

04.10.1994 – 28.09.1995

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Φώτιος

04.10.1994 – 28.09.1995

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΒΑΚΗΣ Α.

04.10.1994 – 28.09.1995

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

04.10.1994 – 28.09.1995

 

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Απόστολος

__.__.____ – 22.08.1996

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Παναγιώτης

__.__.____ – 22.08.1996

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ Παυσανίας

__.__.____ – 22.08.1996

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ Παναγιώτης

__.__.____ – 22.08.1996

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Νικόλαος

__.__.____ – 22.08.1996

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Νικήτας

__.__.____ – 22.08.1996

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΘΩΜΑ Μαρία

04.10.1995 – 22.08.1996

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΦΟΥΝΤΑΣ Π.

04.10.1995 – 22.08.1996

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΕΥΜΟΙΡΙΔΗΣ Κ.

04.10.1995 – 22.08.1996

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι.

04.10.1995 – 22.08.1996

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΖΗΣΗ Ροδούλα

04.10.1995 – 22.08.1996

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΗΣ Παντελής

04.10.1995 – 22.08.1996

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΓΙΑΣ Β.

04.10.1995 – 22.08.1996

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΒΑΚΗΣ Α.

04.10.1995 – 22.08.1996

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Φ.

04.10.1995 – 22.08.1996