Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

ΒΟΥΛΗ – Β’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Δημήτριος

02.09.1847 – 10.09.1848

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥ Μιχαήλ

04.09.1847 – 10.09.1848

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΔΗΣ Ιωάννης

04.09.1847 – 10.09.1848

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΑΚΟΣ Λουκάς

04.09.1847 – 10.09.1848

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

04.09.1847 – 10.09.1848

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ Ευστράτιος

04.09.1847 – 10.09.1848

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΤΖΙΣΚΟΣ Δημήτριος

13.11.1848 – 18.10.1849

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Δημήτριος

15.11.1848 – 18.10.1849

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥ Μιχαήλ

15.11.1848 – 18.10.1849

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ Ευστράτιος

15.11.1848 – 18.10.1849

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας

15.11.1848 – 18.10.1849

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Μελέτιος

15.11.1848 – 18.10.1849

 

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Αντώνιος

21.12.1849 – 22.07.1850

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Εμμανουήλ

22.12.1849 – 22.07.1850

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΛΕΤΤΑΣ Μιχαήλ

22.12.1849 – 22.07.1850

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΑΚΟΣ Λουκάς

22.12.1849 – 22.07.1850

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΡΕΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος

22.12.1849 – 22.07.1850

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Σταμάτης

22.12.1849 – 22.07.1850