Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

ΒΟΥΛΗ – Θ’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Απόστολος

09.10.1996 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Παναγιώτης

09.10.1996 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ Παναγιώτης

09.10.1996 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Λουκάς

09.10.1996 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Νικόλαος

09.10.1996 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

09.10.1996 – __.__.____

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΒΡΕΤΤΟΣ Κωνσταντίνος

09.10.1996 – 02.10.1997

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΖΗΣΗ Ροδούλα

09.10.1996 – 02.10.1997

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ Α.

09.10.1996 – 02.10.1997

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΥΡΑΣ Αθανάσιος

09.10.1996 – 02.10.1997

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΑΝΟΣ Δ.

09.10.1996 – 02.10.1997

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

09.10.1996 – 02.10.1997

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ Δημήτριος

09.10.1996 – 02.10.1997

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ Παναγιώτης

09.10.1996 – 02.10.1997

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ Α.

09.10.1996 – 02.10.1997

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Απόστολος

__.__.____ – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Παναγιώτης

__.__.____ – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ Παναγιώτης

__.__.____ – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Λουκάς

__.__.____ – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Νικόλαος

__.__.____ – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

__.__.____ – __.__.____

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΛΕΥΡΑΣ Αθανάσιος

07.10.1997 – 01.10.1998

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΖΗΣΗ Ροδούλα

07.10.1997 – 01.10.1998

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ Α.

07.10.1997 – 01.10.1998

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ Π.

07.10.1997 – 01.10.1998

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΑΝΟΣ Δ.

07.10.1997 – 01.10.1998

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

07.10.1997 – 01.10.1998

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ Δημήτριος

07.10.1997 – 01.10.1998

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ Παναγιώτης

07.10.1997 – 01.10.1998

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ Α.

07.10.1997 – 01.10.1998