Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Απόστολος

__.__.____ – 11.03.2000

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Παναγιώτης

__.__.____ – 11.03.2000

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ Παναγιώτης

__.__.____ – 11.03.2000

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Λουκάς

__.__.____ – 11.03.2000

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Νικόλαος

__.__.____ – 11.03.2000

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

__.__.____ – 11.03.2000

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΛΕΥΡΑΣ Αθανάσιος

03.10.1998 – 11.03.2000

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΖΗΣΗ Ροδούλα

03.10.1998 – 11.03.2000

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ Α.

03.10.1998 – 11.03.2000

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ Π.

03.10.1998 – 11.03.2000

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΑΝΟΣ Δ.

03.10.1998 – 11.03.2000

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

03.10.1998 – 11.03.2000

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ Δημήτριος

03.10.1998 – 11.03.2000

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ Παναγιώτης

03.10.1998 – 11.03.2000

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ Α.

03.10.1998 – 11.03.2000

 

ΒΟΥΛΗ – Ι’ Περίοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Απόστολος

20.04.2000 – 18.03.2004

 

ΒΟΥΛΗ – ΙΑ’ Περίοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ Άννα

19.03.2004 – 26.09.2007

 

ΒΟΥΛΗ – ΙΒ’ Περίοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ Δημήτριος

27.09.2007 – 14.10.2009

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φίλιππος

27.09.2007 – 14.10.2009

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΕΡΑΤΖΗΣ Αναστάσιος

27.09.2007 – 14.10.2009

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ελισσάβετ (Έλσα)

27.09.2007 – 14.10.2009

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ Γεώργιος

27.09.2007 – 14.10.2009

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ιωάννης

07.10.2008 – 14.10.2009

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ Αθανάσιος

15.10.2009 – 16.10.2010