Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

ΒΟΥΛΗ – ΙΓ’ Περίοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φίλιππος

14.10.2009 – 11.04.2012

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΩΤΗΣ Γρηγόριος

14.10.2009 – 11.04.2012

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΗΣΗ Ροδούλα

14.10.2009 – 11.04.2012

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Ευάγγελος

14.10.2009 – 11.04.2012

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Βαρβάρα (Βέρα)

14.10.2009 – 11.04.2012

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ Βαΐτσης

14.10.2009 – 11.04.2012

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ Αναστάσιος

14.10.2009 – 11.04.2012

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Αντωνία (Τόνια)

14.10.2009 – 11.04.2012

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ Γεώργιος

14.10.2009 – 11.04.2012

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΟΓΙΑΣ Βασίλειος

14.10.2009 – 11.04.2012

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνα (Νάντια)

14.10.2009 – 11.04.2012

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΚΙΟΚΑΣ Ιωάννης

14.10.2009 – 11.04.2012

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΪΛΗ Ευδοξία-Εύα

14.10.2009 – 11.04.2012

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Κωνσταντίνος

14.10.2009 – 11.04.2012

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Οδυσσέας

14.10.2009 – 11.04.2012

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ Φραγκίσκος

14.10.2009 – 11.04.2012