Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

ΓΕΡΟΥΣΙΑ – Β’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Αναγνώστης

14.09.1847 – 10.09.1848

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΛΟΝΑΡΗΣ Χριστόδουλος

17.09.1847 – 10.09.1848

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΞΗΣ Νικόλαος

17.09.1847 – 10.09.1848

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

17.09.1847 – 10.09.1848

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΛΑΣΗΣ Χ.

17.09.1847 – 10.09.1848

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Αναγνώστης

13.11.1848 – 18.10.1849

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΞΗΣ Νικόλαος

15.11.1848 – 18.10.1849

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων

15.11.1848 – 18.10.1849

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΥΣΟΓΕΛΩΣ Νικόλαος

15.11.1848 – 18.10.1849

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ.

15.11.1848 – 18.10.1849

 

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Αναγνώστης

19.12.1849 – 27.07.1850

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΝΑΡΧΙΔΗΣ Αναγνώστης

19.12.1849 – 27.07.1850

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ Αθανάσιος

19.12.1849 – 27.07.1850

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

19.12.1849 – 27.07.1850

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ Ιάκωβος

19.12.1849 – 27.07.1850

 

ΒΟΥΛΗ – Γ’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΟΥΡΔΗΣ Λάζαρος

04.12.1850 – 29.10.1851

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας

04.12.1850 – 29.10.1851

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ.

04.12.1850 – 29.10.1851

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ Ανάργυρος

04.12.1850 – 29.10.1851

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΠΑΣ Ανδρέας

05.12.1850 – 29.10.1851

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Δημήτριος

05.12.1850 – 29.10.1851

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΟΥΡΔΗΣ Λάζαρος

05.11.1851 – 30.10.1852

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Σταύρος

05.11.1851 – 30.10.1852

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΡΕΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος

05.11.1851 – 30.10.1852

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Ανδρέας

05.11.1851 – 30.10.1852

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ Ευστράτιος

05.11.1851 – 30.10.1852

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΑΪΚΟΣ Γεώργιος

05.11.1851 – 30.10.1852