Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ Ευστράτιος

06.11.1852 – 27.10.1853

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ.

12.11.1852 – 27.10.1853

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΩΤΟΣ Δημήτριος

12.11.1852 – 27.10.1853

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΤΑΓΡΕΣ Κωνσταντίνο;

12.11.1852 – 27.10.1853

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Τατσέλος

12.11.1852 – 27.10.1853

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΛΠΟΔΙΝΟΣ Παναγιώτης

12.11.1852 – 27.10.1853

 

ΓΕΡΟΥΣΙΑ – Γ’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Αναγνώστης

09.11.1850 – 29.10.1851

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΖΑΝΗΣ Γ.

09.11.1850 – 29.10.1851

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ Αναστάσιος (Τάτσης)

09.11.1850 – 29.10.1851

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Αθανάσιος

09.11.1850 – 29.10.1851

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ Ιάκωβος

09.11.1850 – 29.10.1851

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Αναγνώστης

01.11.1851 – 30.10.1852

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΖΑΝΗΣ Γ.

01.11.1851 – 30.10.1852

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ Αναστάσιος (Τάτσης)

01.11.1851 – 30.10.1852

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Αθανάσιος

01.11.1851 – 30.10.1852

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ Ιάκωβος

01.11.1851 – 30.10.1852

 

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Αναγνώστης

10.11.1852 – 27.10.1853

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΝΑΡΧΙΔΗΣ Αναγνώτης

10.11.1852 – 27.10.1853

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων

10.11.1852 – 27.10.1853

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

10.11.1852 – 27.10.1853

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΤΖΙΣΚΟΣ Δημήτριος

10.11.1852 – 27.10.1853