Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

ΒΟΥΛΗ – Δ’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΡΒΟΓΛΗΣ Παναγιώτης

30.12.1853 – 20.04.1854

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗΣ Μ.

30.12.1853 – 20.04.1854

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΟΤΑΣΗΣ Μ.

30.12.1853 – 20.04.1854

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΑΪΚΟΣ Γεώργιος

04.01.1854 – 20.04.1854

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΤΜΕΖΑΣ Λεωνίδας

04.01.1854 – 20.04.1854

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΑΖΟΣ Νικόλαος

04.01.1854 – 20.04.1854

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Θρασύβουλος

02.02.1855 – 25.10.1855

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΩΤΟΣ Δημήτριος

02.02.1855 – 25.10.1855

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΥΤΗΣ Γεώργιος

02.02.1855 – 25.10.1855

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ Ευθύμιος

02.02.1855 – 25.10.1855

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΤΜΕΖΑΣ Λεωνίδας

02.02.1855 – 25.10.1855

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΛΠΟΔΙΝΟΣ Παναγιώτης

02.02.1855 – 25.10.1855

 

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Αλέξανδρος

09.11.1855 – 29.10.1856

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ Ευθύμιος

09.11.1855 – 29.10.1856

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Δημήτριος

09.11.1855 – 29.10.1856

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Ιωάννης

09.11.1855 – 29.10.1856

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΤΜΕΖΑΣ Λεωνίδας

09.11.1855 – 29.10.1856

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΪΡΗΣ Νικόλαος

09.11.1855 – 29.10.1856

 

ΓΕΡΟΥΣΙΑ – Δ’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΝΑΡΧΙΔΗΣ Αναγνώστης

23.11.1853 – 03.04.1854

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Αθανάσιος

23.11.1853 – 03.04.1854

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΝΣΟΛΑΣ Δημήτριος

23.11.1853 – 03.04.1854

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΤΖΙΣΚΟΣ Δημήτριος

23.11.1853 – 03.04.1854

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

23.11.1853 – 03.04.1854