Πρόσωπα

Στα πολιτειακά και κυβερνητικά αξιώματα, επίσημα και παράλληλα, καθώς και ως ηγέτες πολιτικών σχηματισμών απασχολήθηκαν συνολικά 1939 άτομα, από τα οποία 1900 είναι άνδρες και 39 γυναίκες. Τα περισσότερα άτομα, 1133 από τα οποία 1121 είναι άνδρες και 12 γυναίκες, απασχολήθηκαν ως υπουργοί σε επίσημες κυβερνήσεις.

Γυναίκες απασχολήθηκαν σε επίσημα αξιώματα ως αντιβασιλείς, πρόεδροι βουλής, αρχηγοί πολιτικών σχηματισμών, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί. Οι περισσότερες γυναίκες (27) απασχολήθηκαν ως υφυπουργοί.

Αναλυτικά:

ΤΙΤΛΟΙ

ΕΠΙΣΗΜΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ

ΑΝΔ

ΓΥΝ

ΑΝΔ

ΓΥΝ

ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ

1

 

 

 

ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

16

 

6

 

ΕΣΤΕΜΜΕΝΟΙ

8

 

 

 

ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΣ

5

1

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

9

 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1

 

 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1

 

 

 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ

3

 

 

 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΥ ΤΟΠΟΝ ΕΠΕΧΩΝ ΤΜ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ

1

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΒΟΥΛΗΣ

66

1

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΗΣ

1

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

10

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ

8

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ

1

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

10

 

1

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

2

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

2

 

 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1

 

 

 

ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

262

5

 

 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ

94

 

8

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ

2

 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ

39

 

4

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

31

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1121

12

52

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

 

 

8

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

90

6

 

 

ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ

56

 

3

 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

668

27

13

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

1

 

 

 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ

35

 

1

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

15

 

2

 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

9

 

 

 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

1

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ

5

 

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ

3

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ

2