Πρωθυπουργοί, εισαγωγή

Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου ή Πρωθυπουργός, που προΐσταται κυβέρνησης με τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα, εμφανίζεται στην πολιτική ιστορία του ελληνικού κράτους την 25 Ιανουαρίου 1833. Στο Διάταγμα του 1833, του βασιλιά Όθωνα των Βίττελσμπαχ, χρησιμοποιείται ο όρος «Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου», που διατηρείται μέχρι το 1927.

Το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας του 1927 εισάγει για πρώτη φορά τον όρο «Πρωθυπουργός» στο άρθρο 87 § 1 : «Την Κυβέρνηση αποτελεί το Υπουργικόν Συμβούλιον, συγκείμενον από τους Υπουργούς υπό την προεδρίαν του Πρωθυπουργού». Σε όλα τα Συντάγματα, που ακολουθούν (1952,1975 και οι αναθεωρήσεις 1985/86 και 2001), περιλαμβάνουν τον όρο «Πρωθυπουργός». Καθιερώθηκε, όμως, στην νομική ορολογία, την εποχή της «Δικτατορίας των Συνταγματαρχών», όταν ο Γ. Παπαδόπουλος υπέγραφε ως «Πρωθυπουργός».

Στο αξίωμα του πρωθυπουργού απασχολήθηκαν συνολικά 103 άνδρες. 95 χρημάτισαν πρωθυπουργοί (ή πρόεδροι υπουργικού συμβουλίου) επισήμων κυβερνήσεων, ένας χρημάτισε πρωθυπουργός επίσημης κυβέρνησης και πρόεδρος «παράλληλης» κυβέρνησης και 7 ήταν πρόεδροι «παράλληλων» κυβερνήσεων.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΗΤΕΙΕΣ
σε ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

Τις περισσότερες πρωθυπουργικές θητείες [10] έχει ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος. Από 1 πρωθυπουργική θητεία έχουν 61 πρωθυπουργοί.
Ομαδοποιώντας τις πρωθυπουργικές θητείες έχομε:

1

άτομο διετέλεσε

10

φορές πρωθυπουργός

2

άτομα διετέλεσαν

9

φορές πρωθυπουργοί

1

άτομο διετέλεσε

8

φορές πρωθυπουργός

2

άτομα διετέλεσαν

7

φορές πρωθυπουργοί

3

άτομα διετέλεσαν

6

φορές πρωθυπουργοί

4

άτομα διετέλεσαν

5

φορές πρωθυπουργοί

2

άτομα διετέλεσαν

4

φορές πρωθυπουργοί

7

άτομα διετέλεσαν

3

φορές πρωθυπουργοί

14

άτομα διετέλεσαν

2

φορές πρωθυπουργοί

61

άτομα διετέλεσαν

1

φορά πρωθυπουργοί

σε ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

8

άτομα διετέλεσαν

1

φορά πρόεδροι παράλληλων κυβερνήσεων

ΧΡΟΝΟΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
σε ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

Τον μεγαλύτερο συνολικό χρόνο πρωθυπουργίας έχουν κατά σειρά οι Κων. Καραμανλής (α) [13 χρόνια, 2 μήνες, 3 μέρες]. Ελ. Βενιζέλος [12 χρόνια, 5 μήνες, 1 μέρα], Χαρ. Τρικούπης [10 χρόνια, 9 μήνες, 3 μέρες] και τον μικρότερο ο Αν. Χαραλάμπης [1 μέρα].
Συνολικά έχομε:

με χρόνο πρωθυπουργίας έως 6 μήνες

42

πρωθυπουργοί
με χρόνο πρωθυπουργίας  από 6 μήνες έως 1 χρόνο

16

πρωθυπουργοί
με χρόνο πρωθυπουργίας  από 1 χρόνο έως 5 χρόνια

28

πρωθυπουργοί
με χρόνο πρωθυπουργίας  από 5 χρόνια έως 10 χρόνια

7

πρωθυπουργοί
με χρόνο πρωθυπουργίας  πάνω από 10 χρόνια

3

πρωθυπουργοί

σε ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Τον μεγαλύτερο συνολικό χρόνο προεδρίας σε παράλληλη κυβέρνηση έχει ο Γ. Τσολάκογλου (κατοχική κυβέρνηση) [1 χρόνο, 7 μήνες, 2 μέρες] και τον μικρότερο ο Ευρ. Μπακιρτζής (κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.) [1 μήνας, 8 μέρες]. Συνολικά έχομε:

με χρόνο προεδρίας έως 6 μήνες

3

πρωθυπουργοί
με χρόνο προεδρίας  από 6 μήνες έως 1 χρόνο

2

πρωθυπουργοί
με χρόνο προεδρίας πάνω  από 1 χρόνο

3

πρωθυπουργοί