Πρωθυπουργοί, εισαγωγή

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ/ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩΝ

σε ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Οι περισσότεροι πρωθυπουργοί είναι νομικοί.
Κατάταξη σύμφωνα με τα επαγγέλματα, τις σπουδές και τις ειδικεύσεις των πρωθυπουργών (πολλοί έχουν περισσότερες από μια ιδιότητες):

Ακαδημαϊκοί

3

πρωθυπουργοί
Αρχαιολόγοι

1

πρωθυπουργός
Γεωπόνοι

1

πρωθυπουργός
Δημοσιογράφοι

2

πρωθυπουργοί
Δημόσιοι υπάλληλοι

1

πρωθυπουργός
Διεθνολόγοι

1

πρωθυπουργός
Δικαστικοί

8

πρωθυπουργοί
Διπλωμάτες

9

πρωθυπουργοί
Εισοδηματίες

1

πρωθυπουργός
Επιχειρηματίες

3

πρωθυπουργοί
Εστεμμένοι

1

πρωθυπουργός
Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί

1

πρωθυπουργός
Θεολόγοι

2

πρωθυπουργοί
Ιατροί

2

πρωθυπουργοί
Ιστορικοί

4

πρωθυπουργοί
Κληρικοί

1

πρωθυπουργός
Κοινωνιολόγοι

2

πρωθυπουργοί
Λογοτέχνες

1

πρωθυπουργός
Μηχανικοί

1

πρωθυπουργός
Ναυτικοί

2

πρωθυπουργοί
Νομικοί

56

πρωθυπουργοί
Οικονομολόγοι

13

πρωθυπουργοί
Πανεπιστημιακοί

10

πρωθυπουργοί
Πλοιοκτήτες

1

πρωθυπουργός
Πολιτικοί επιστήμονες

8

πρωθυπουργοί
Στρατιωτικοί (Ναυτικού)

4

πρωθυπουργοί
Στρατιωτικοί (Στρατού Ξηράς)

13

πρωθυπουργοί
Τραπεζικοί

1

πρωθυπουργός
Τραπεζίτες

5

πρωθυπουργοί
Φιλόλογοι

2

πρωθυπουργοί
Φυσικοί

1

πρωθυπουργός