Πρωθυπουργοί, εισαγωγή

σε ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Κατάταξη σύμφωνα με τα επαγγέλματα και τις σπουδές των προέδρων παράλληλων κυβερνήσεων(ορισμένοι έχουν περισσότερες από μια ιδιότητες):

Ιατροί

1

πρόεδρος
Καπνεργάτες

2

πρόεδροι
Νομικοί

2

πρόεδροι
Πανεπιστημιακοί

2

πρόεδροι
Στρατιωτικοί (Στρατού ξηράς)

2

πρόεδροι

Αναλυτικά:

ΙΑΤΡΟΙ: Λογοθετόπουλος Κων. (κατοχική κυβέρνηση)

ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΕΣ: Βαφειάδης Μάρκος (κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.), Παρτσαλίδης Μήτσος(κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.)

ΝΟΜΙΚΟΙ: Ράλλης Ι. (κατοχική κυβέρνηση), Σβώλος Αλέξ. (κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ: Λογοθετόπουλος Κων. (κατοχική κυβέρνηση), Σβώλος Αλέξ. (κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.)

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ (ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ): Μπακιρτζής Ευρ. (κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.), Τσολάκογλου Γ. (κατοχική κυβέρνηση)