Πρωθυπουργοί, εισαγωγή

ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Κωνσταντίνος. Θήτευσε στα υπουργεία Εξωτερικών, Ναυτικών, Στρατιω-τικών.

ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Θεόδωρος. Θήτευσε στα υπουργεία Δικαιοσύνης, Εκκλησιαστικών & Δημ. Εκπαιδεύσεως, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Ναυτικών, Οικονομικών, Στρατιωτικών.

ΔΙΟΜΗΔΗΣ Αλέξανδρος. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης, υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου και θήτευσε στα υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών.

ΔΟΒΑΣ Κωνσταντίνος. Δεν θήτευσε σε υπουργείο.

ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Στέφανος. Διετέλεσε Γενικός Διοικητής Κρήτης, Γενικός Διοικητής Μακεδονίας και θήτευσε στα υπουργεία Εξωτερικών, Εσωτερικών, Οικονομικών.

ΕΥΤΑΞΙΑΣ Αθανάσιος. Θήτευσε στα υπουργεία Δημ. Θησαυρού, Δικαιοσύνης, Εθν. Οικονομίας, Εκκλησιαστικών & Δημ. Εκπαιδεύσεως, Εσωτερικών, Οικονομικών.

ΖΑΪΜΗΣ Αλέξανδρος. Θήτευσε στα υπουργεία Δικαιοσύνης, Εξωτερικών, Εσωτερικών.

ΖΑΪΜΗΣ Θρασύβουλος. Θήτευσε στα υπουργεία Βασιλ. Οίκου & Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Εκκλησιαστικών & Δημ. Εκπαιδεύσεως, Εξωτερικών, Εσωτερικών.

ΖΟΛΩΤΑΣ Ξενοφών. Θήτευσε στα υπουργεία Γεωργίας, Συντονισμού, Συντονισμού & Προγραμματισμού.

ΖΩΓΡΑΦΟΣ Κωνσταντίνος. Θήτευσε στα υπουργεία Βασιλ. Οίκου & Εξωτερικών, Στρατιωτικών.

ΘΕΟΤΟΚΗΣ Γεώργιος. Θήτευσε στα υπουργεία Εθν. Οικονομίας, Εκκλησιαστικών & Δημ. Εκπαιδεύσεως, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Ναυτικών, Στρατιωτικών.

ΘΕΟΤΟΚΗΣ Ιωάννης. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης και θήτευσε στα υπουργεία Αεροπορίας, Γεωργίας, Δημ. Τάξεως, Εμπορικής Ναυτιλίας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Ναυτικών, Στρατιωτικών.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος. Θήτευσε στα υπουργεία Δικαιοσύνης, Εξωτερικών, Επισιτισμού & Αυτάρκειας, Εσωτερικών, Οικονομικών, Στρατιωτικών.

ΚΑΝΑΡΗΣ Κωνσταντίνος. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης και θήτευσε στα υπουργεία Ναυτικών, Δικαιοσύνης, Εκκλησιαστικών & Δημ. Εκπαιδεύσεως, Ναυτικών.

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης, υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου και θήτευσε στα υπουργεία Αεροπορίας, Ανασυγκροτήσεως, Δημ. Τάξεως, Εθν. Αμύνης, Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εξωτερικών, Ναυτικών, Οικονομικών, Στρατιωτικών.

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κωνσταντίνος [α]. Θήτευσε στα υπουργεία Εργασίας, Δημ. Έργων, Εθν. Αμύνης, Εργασίας, Κοιν. Πρόνοιας, Μεταφορών, Συγκοινωνιών & Δημ. Έργων.

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κωνσταντίνος [β]. Θήτευσε στο υπουργείο Πολιτισμού.

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ Γεώργιος. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης και θήτευσε στα υπουργεία Γεωργίας, Δικαιοσύνης, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Οικονομικών.

ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος. Θήτευσε στο υπουργείο Εσωτερικών.

ΚΟΛΛΙΑΣ Κωνσταντίνος. Θήτευσε στο υπουργείο Εξωτερικών.

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Ιωάννης (Γενναίος). Θήτευσε στο υπουργείο Εσωτερικών.

ΚΟΝΔΥΛΗΣ Γεώργιος. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης και θήτευσε στα υπουργεία Εσωτερικών, Ναυτικών, Στρατιωτικών.

ΚΟΡΥΖΗΣ Αλέξανδρος. Θήτευσε στα υπουργεία Αεροπορίας, Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εξωτερικών, Κρατικής Υγιεινής & Αντιλήψεως, Ναυτικών, Οικονομικών, Στρατιωτικών.

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Αλέξανδρος. Θήτευσε στα υπουργεία Δικαιοσύνης, Εκκλησιαστικών & Δημ. Εκπαιδεύσεως, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Οικονομικών, Στρατιωτικών.

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Ανδρέας. Θήτευσε στα υπουργεία Βασιλ. Οίκου & Εξωτερικών, Εκκλησιαστικών & Δημ. Εκπαιδεύσεως, Εσωτερικών.

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Γεώργιος. Θήτευσε στο υπουργείο Ναυτικών.

ΚΡΙΕΖΗΣ Αντώνιος. Θήτευσε στο υπουργείο Ναυτικών.

ΚΡΟΚΙΔΑΣ Σωτήριος. Θήτευσε στο υπουργείο Εσωτερικών.

ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διομήδης. Θήτευσε στο υπουργείο Εκκλησιαστικών & Δημ. Εκπαιδεύσεως.

ΚΩΛΕΤΤΗΣ Ιωάννης. Θήτευσε στα υπουργεία Εσωτερικών, Ναυτικών, Βασιλ. Οίκου & Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Εκκλησιαστικών & Δημ. Εκπαιδεύσεως.