Πρωθυπουργοί, εισαγωγή

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος. Θήτευσε στα υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών

ΛΑΜΠΡΟΥ Σπυρίδων. Θήτευσε στο υπουργείο Εκκλησιαστικών & Δημ. Εκπαιδεύσεως.

ΜΑΞΙΜΟΣ Δημήτριος. Θήτευσε στο υπουργείο Εξωτερικών.

ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ Σπυρίδων. Διετέλεσε υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου και θήτευσε στο υπουργείο Συντονισμού.

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ Αλέξανδρος. Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος Υπουργικού Συμβουλίου, υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου και θήτευσε στα υπουργεία Βασιλ. Οίκου & Εξωτερικών, Εσωτερικών, Ναυτικών, Οικονομικών, Στρατιωτικών.

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Κυριακούλης. Θήτευσε στα υπουργεία Δικαιοσύνης, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Ναυτικών, Στρατιωτικών.

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Στυλιανός. Θήτευσε στο υπουργείο Εσωτερικών.

ΜΕΤΑΞΑΣ Ανδρέας. Θήτευσε στα υπουργεία Βασιλ. Οίκου & Εξωτερικών, Στρατιωτικών, Ναυτικών, Οικονομικών.

ΜΕΤΑΞΑΣ Ιωάννης. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης, υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου και θήτευσε στα υπουργεία Αεροπορίας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Θρησκευμάτων & Παιδείας, Ναυτικών, Οικονομικών, Στρατιωτικών, Συγκοινωνίας.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος. Θήτευσε στα υπουργεία Αιγαίου, Δημ. Έργων, Εθν. Οικονομίας, Εμπορικής Ναυτιλίας, Εξωτερικών, Οικονομικών, Συγκοινωνιών, Συντονισμού.

ΜΙΑΟΥΛΗΣ Αθανάσιος. Θήτευσε στα υπουργεία Δικαιοσύνης, Ναυτικών, Στρατιωτικών.

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης, υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου και θήτευσε στα υπουργεία Γεωργίας & Δημ. Κτημάτων, Εθν. Οικονομίας, Εξωτερι-κών, Οικονομικών, Στρατιωτικών.

ΜΩΡΑΪΤΙΝΗΣ Αριστείδης. Θήτευσε στα υπουργεία Δικαιοσύνης, Εξωτερικών.

ΟΘΩΝ των Βίττελσμπαχ (βασιλιάς). Δεν θήτευσε σε υπουργείο (ως πρωθυπουργός).

ΟΘΩΝΑΙΟΣ Αλέξανδρος. Θήτευσε στο υπουργείο Στρατιωτικών.

ΠΑΓΚΑΛΟΣ Θεόδωρος. Θήτευσε στα υπουργεία Εννόμου Τάξεως, Εσωτερικών, Οικονομικών, Στρατιωτικών.

ΠΑΠΑΓΟΣ Αλέξανδρος. Θήτευσε στα υπουργεία Εθν. Αμύνης, Στρατιωτικών.

ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Λουκάς. Δεν θήτευσε σε υπουργείο.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος. Θήτευσε στα υπουργεία Εθν. Αμύνης, Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εξωτερικών, Προεδρίας Κυβέρνησης.

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αλέξανδρος. Θήτευσε στα υπουργεία Αεροπορίας, Γεωργίας, Εθν. Οι-κονομίας, Εξωτερικών, Ναυτικών, Οικονομικών, Στρατιωτικών, Συγκοινωνίας.

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ανδρέας. Θήτευσε στα υπουργεία Βορ. Ελλάδας, Εθν. Άμυνας, Προεδρίας Κυβέρνησης, Συντονισμού

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος [α]. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης, υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου και θήτευσε στα υπουργεία Αεροπορίας, Δημ. Τάξεως, Δικαιοσύνης, Εθν. Οικονομίας, Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εξωτερικών, Εργασίας, Εσωτερικών, Εφοδιασμού & Διανομών, Θρησκευμάτων & Παιδείας, Ναυτικών, Οικονομικών, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Στρατιωτικών, Συγκοινωνίας, Συντονισμού.

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος [β]. Θήτευσε στα υπουργεία Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εξωτερικών, Πολιτισμού.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης και θήτευσε στα υπουργεία Βιομηχανίας, Εθν. Αμύνης, Εθν. Οικονομίας, Εμπορίου, Εργασίας, Εσωτερικών, Εφοδιασμού & Διανομών, Συντονισμού.

ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ Παναγιώτης. Δεν θήτευσε σε υπουργείο.

ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ Παναγιώτης. Θήτευσε στα υπουργεία Εμπορίου, Εξωτερικών, Συντονισμού.

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ Νικόλαος. Θήτευσε στα υπουργεία Αεροπορίας, Εμπορικής Ναυτιλίας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Ναυτικών, Στρατιωτικών, Τύπου & Πληροφοριών.

ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ Παναγιώτης. Δεν θήτευσε σε υπουργείο.

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Πέτρος. Θήτευσε στα υπουργεία Επισιτισμού, Επισιτισμού & Αυτάρκειας, Οικονομικών.

ΡΑΛΛΗΣ Γεώργιος. Διετέλεσε υπουργός Παρά τω Πρωθυπουργώ και θήτευσε σε υπουρ-γεία Δημ. Τάξεως, Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Κοιν. Προνοίας, Προεδρίας Κυβέρνησης, Συγκοινωνιών & Δημ. Έργων, Συντονισμού.

ΡΑΛΛΗΣ Δημήτριος. Θήτευσε στα υπουργεία Δικαιοσύνης, Εκκλησιαστικών & Δημ. Εκ-παιδεύσεως, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Ναυτικών, Οικονομικών, Συγκοινωνίας.

ΡΑΛΛΗΣ Ιωάννης. Θήτευσε στα υπουργεία Αεροπορίας, Εθν. Οικονομίας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Ναυτικών, Συγκοινωνίας.

ΡΟΥΝΤΧΑΡΤ Ιγνάτιος. Θήτευσε στο υπουργείο Βασιλ. Οίκου & Εξωτερικών.

ΡΟΥΦΟΣ Μπενιζέλος. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης και θήτευσε στα υπουργεία Δικαιοσύνης, Εκκλησιαστικών & Δημ. Εκπαιδεύσεως, Εσωτερικών.

ΣΑΜΑΡΑΣ Αντώνιος. Θήτευσε στα υπουργεία Εξωτερικών, Οικονομικών, Πολιτισμού.

ΣΒΩΛΟΣ Αλέξανδρος. Θήτευσε στα υπουργεία Εφοδιασμού & Διανομών, Οικονομικών.

ΣΗΜΙΤΗΣ Κωνσταντίνος. Θήτευσε στα υπουργεία Βιομηχανίας – Ενέργειας & Τεχνολογίας, Γεωργίας, Εθν. Οικονομίας, Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εμπορίου.

ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ Στέφανος. Θήτευσε στα υπουργεία Εξωτερικών, Ναυτικών.