Πρωθυπουργοί, εισαγωγή

ΣΟΦΟΥΛΗΣ Θεμιστοκλής. Διετέλεσε Γενικός Διοικητής Μακεδονίας και θήτευσε στα υ-πουργεία Δημ. Τάξεως, Εσωτερικών, Ναυτικών, Στρατιωτικών.

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης και θήτευσε στα υπουργεία Εθν. Οικονομίας, Εξωτερικών, Εργασίας, Εφοδιασμού & Διανομών, Μεταφορών, Οικονομικών, Συντονισμού.

ΣΤΡΑΤΟΣ Νικόλαος. Θήτευσε στα υπουργεία Εξωτερικών, Εσωτερικών, Ναυτικών, Στρατιωτικών.

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος. Θήτευσε στα υπουργεία Δικαιοσύνης, Οικονομικών.

ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ Κίτσος. Θήτευσε στα υπουργεία Βασιλ. Οίκου & Εξωτερικών, Ναυτικών, Στρατιωτικών.

ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ Τζαννής. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης, υπουργός Επικρατείας και θήτευσε στα υπουργεία Δημ. Έργων, Εθν. Άμυνας, Εξωτερικών, Πολιτισμού, Τουρισμού.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ Νικόλαος. Διετέλεσε υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου [Ύπατος Αρμοστής Κωνσταντινουπόλεως] και θήτευσε στα υπουργεία Δικαιοσύνης, Εκκλησιαστικών & Δημ. Εκπαιδεύσεως, Εσωτερικών, Ναυτικών, Στρατιωτικών.

ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Σπυρίδων. Θήτευσε στα υπουργεία Βασιλ. Οίκου & Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Εκκλησιαστικών & Δημ. Εκπαιδεύσεως.

ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Χαρίλαος. Θήτευσε στα υπουργεία Εξωτερικών, Εσωτερικών, Οικονομικών.

ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Κωνσταντίνος. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης, υπουργός Γενικός Διοικητής Βορ. Ελλάδος, υπουργός Παρά τω Πρωθυπουργώ, υπουργός Πολιτικού Συντονισμού πα-ρά τω Πρωθυπουργώ και θήτευσε στα υπουργεία Γεωργίας, Δικαιοσύνης, Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Κοιν. Πρόνοιας, Οικονομικών, Συγκοινωνίας, Συντο-νισμού, Υγιεινής.

ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Παναγής. Θήτευσε στα υπουργεία Αεροπορίας, Δικαιοσύνης, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Οικονομικών, Συγκοινωνίας.

ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Ηλίας. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης και θήτευσε στα υπουργεία Εθν. Οικονομίας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εφοδιασμού & Διανομών, Προεδρίας Κυβέρνησης.

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Εμμανουήλ. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης, υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου και θήτευσε στα υπουργεία Γεωργίας, Εθν. Αμύνης, Εθν. Οικονομίας, Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εξωτερικών, Εργασίας, Εσωτερικών, Οικονομικών, Στρατιωτικών, Συγκοινωνίας, Συνεταιρισμών, Συντονισμού.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Αναστάσιος. Θήτευσε στα υπουργεία Εσωτερικών, Στρατιωτικών, Οικονομικών.

σε ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
1 πρόεδρος παράλληλης κυβέρνησης διετέλεσε και πρωθυπουργός επίσημων κυβερνήσεων (Βενιζέλος Ελ.)
3 υπουργοί παράλληλων κυβερνήσεων διετέλεσαν και πρωθυπουργοί και υπουργοί επίσημων κυβερνήσεων (Μιχαλακόπουλος Ανδρ., Σοφούλης Θεμ., Τσιριμώκος Ηλ.).
2 πρόεδροι διετέλεσαν και Αντιπρόεδροι σε άλλες παράλληλες κυβερνήσεις (Λογοθετόπουλος Κων., Μπακιρτζής Ευρ.).
2 πρόεδροι δεν θήτευσαν σε υπουργεία παράλληλων κυβερνήσεων (Βενιζέλος Ελ., Παρτσαλίδης Μήτσος).
2 πρόεδροι παράλληλης κυβέρνησης διετέλεσαν και υπουργοί σε επίσημες κυβερνήσεις (Ράλλης Ι., Σβώλος Αλέξ.).

Αναλυτικά:
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Μάρκος (κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.). Θήτευσε στο υπουργείο Στρατιωτικών.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ελευθέριος (κυβέρνηση ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ). Δεν θήτευσε σε υπουργείο.

ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος (κατοχική κυβέρνηση). Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης και θήτευσε στα υπουργεία Εθν. Προνοίας, Παιδείας & Θρησκευμάτων.

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας (κυβέρνηση ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ). Θήτευσε στο υπουργείο Δημοσίων Κτημάτων & Εσωτερικού Αποικισμού.

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Ευριπίδης (κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.). Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης και θήτευσε στις γραμματείες (υπουργεία) Εξωτερικών, Επισιτισμού.

ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ Δημήτριος [Μήτσος] (κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.). Δεν θήτευσε σε υπουργείο.

ΡΑΛΛΗΣ Ιωάννης (κατοχική κυβέρνηση). Θήτευσε στα υπουργεία Γεωργίας, Εθν. Αμύνης, Επισιτισμού, Εργασίας, Εσωτερικών, Οικονομικών.

ΣΒΩΛΟΣ Αλέξανδρος (κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.). Θήτευσε στις γραμματείες (υπουργεία) Εξωτερικών, Λαϊκής Επιμόρφωσης, Παιδείας & Θρησκευμάτων.

ΣΟΦΟΥΛΗΣ Θεμιστοκλής (κυβέρνηση ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ). Θήτευσε στο υπουργείο Εσωτερικών.

ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Ηλίας (κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.). Θήτευσε στις γραμματείες (υπουργεία) Δικαιο-σύνης, Κοιν. Προνοίας, Οικονομικών, Παιδείας & Θρησκευμάτων.

ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ Γεώργιος (κατοχική κυβέρνηση). Θήτευσε στα υπουργεία Δικαιοσύνης, Επισιτισμού, Εσωτερικών, Δημ. Ασφαλείας.