Σημαίες – Διεθνείς Οργανισμοί

ITU

ITSO

IYY

#10

IDB

#11

NATO

OECD

OSCE

OAU

OAS

ODECA

OECS

OPEC

#12

#13

#14

SEATO

Ο.Η.Ε.

UNHCR

HABITAT

UNICEF

UNCSD

UNESCO

UNEP

UNIDO

INSTRAW

UNOMIG

UNRWA

UNV

UPU

WORLD BANK

#15

#16

WFP

WHO

WIPO

WMO

#17

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

ITU:

International Telecommunication Union

ITSO:

International Telecommunications Satellite Organization

IYY:

International Youth Year

#10:

Interparliamentary Union

IDB:

Islamic Development Bank

#11:

League of Nations / Societe des Nations

NATO:

North Atlantic Treaty Organization

OECD:

Organization for Economic Cooperation and Development

OSCE:

Organization for Security and Co-operation in Europe

OAU:

Organization of African Unity

OAS:

Organization of American States

ODECA:

Organization of Central American States

OECS:

Organization of Eastern Caribbean States

OPEC:

Organization of Petroleum Exporting Countries

#12:

Parliamentary Assembly of the Mediterranean

#13:

Permanent Court of Arbitration

#14:

SOS Children’s Villages

SEATO:

South-East Asian Treaty Organization

Ο.Η.Ε.:

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

UNHCR:

United Nations High Commissioner for Refugees

HABITAT:

United Nations Centre for Human Settlements

UNICEF:

United Nations Children’s Fund

UNCSD:

United Nations Commission for Social Development

UNESCO:

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNEP:

United Nations Environment Program

UNIDO:

United Nations Industrial Development Organization

INSTRAW:

United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women

UNOMIG:

United Nations Peacekeeping Mission in Georgia

UNRWA:

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in Near East

UNV:

United Nations Volunteers

UPU:

Universal Postal Union

WORLD BANK:

Παγκόσμια Τράπεζα

#15:

World Customs Organization

#16:

World Federation of Trade Unions

WFP:

World Food Program

WHO:

World Health Organization

WIPO:

World Intellectual Property Organization

WMO:

World Meteorogical Organization

#17:

World Tourism Organization