Σημαίες Κρατών – εισαγωγικό σημείωμα

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ Α.Ε.Π.
Το μικρότερο κατά κεφαλή Α.Ε.Π. καταγράφεται στη Λ.Δ. του Κονγκό (Ζαΐρ) (171 $) και ακολουθούν το Μπουρούντι (174 $), η Γουινέα-Μπισσάου (244 $), η Σομαλία (272 $) και η Ζιμπάμπουε (303 $).
Το μεγαλύτερο κατά κεφαλή Α.Ε.Π. καταγράφεται στο Λιχτενστάιν (139.068 $) και ακολουθούν το Λουξεμβούργο (94.418 $), το Κατάρ (75.956 $) και το Μονακό (70.670 $).
Γενικά:

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ

Α.Ε.Π. σε  $

ΚΡΑΤΗ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ

ΩΚΕΑΝΙΑ ΑΣΙΑ ΑΣΙΑ / ΕΥΡΩΠΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΦΡΙΚΗ ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ. ΑΜΕΡΙΚΗ Β. ΑΜΕΡΙΚΗ Κ. ΑΜΕΡΙΚΗ Ν. ΣΥΝΟΛΟ

– 500

3

18

21

501 – 1.000

6

10

1

1

18

1.001 – 1.500

4

5

1

9

19

1.501 – 2.000

2

1

2

5

2.001 – 2.500

4

4

1

2

1

12

2.501 – 3.000

2

1

2

2

1

8

3.001 – 4.000

1

4

1

3

1

1

11

4.001 – 5.000

2

2

2

3

1

2

12

5.001 – 10.000

1

4

2

4

7

4

1

2

3

28

10.001 – 15.000

2

6

3

3

14

15.001 – 20.000

1

4

1

6

20.001 – 30.000

3

2

1

6

30.001 – 50.000

1

5

15

2

23

50.001 – 100.000

1

1

6

8

100.001 –

1

1

ΟΜΙΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Καταγράφονται 347 ομιλούμενες γλώσσες (δεν περιλαμβάνονται τοπικές διάλεκτοι) στον κόσμο, που δεν έχουν όλες την ίδια εμβέλεια. Η περισσότερο ομιλούμενη γλώσσα είναι η αγγλική (61 κράτη) και ακολουθούν η γαλλική (45 κράτη), η αραβική (30 κράτη), η ισπανική (27 κράτη) και η ρωσική (22 κράτη). Έχουμε, λοιπόν:

1

γλώσσα ομιλείται σε

61

κράτη

1

γλώσσα ομιλείται σε

45

κράτη

1

γλώσσα ομιλείται σε

30

κράτη

1

γλώσσα ομιλείται σε

27

κράτη

1

γλώσσα ομιλείται σε

22

κράτη

1

γλώσσα ομιλείται σε

17

κράτη

1

γλώσσα ομιλείται σε

16

κράτη

1

γλώσσα ομιλείται σε

13

κράτη

1

γλώσσα ομιλείται σε

12

κράτη

1

γλώσσα ομιλείται σε

9

κράτη

1

γλώσσα ομιλείται σε

8

κράτη

3

γλώσσες ομιλούνται σε

6

κράτη η κάθε μία

2

γλώσσες ομιλούνται σε

7

κράτη η κάθε μία

4

γλώσσες ομιλούνται σε

5

κράτη η κάθε μία

9

γλώσσες ομιλούνται σε

4

κράτη η κάθε μία

24

γλώσσες ομιλούνται σε

3

κράτη η κάθε μία

46

γλώσσες ομιλούνται σε

2

κράτη η κάθε μία

248

γλώσσες ομιλούνται σε

1

κράτος η κάθε μία