Σημαίες Κρατών – εισαγωγικό σημείωμα

ΣΗΜΑΙΕΣ: χρώματα, λόγος

ΧΡΩΜΑΤΑ
Το επικρατέστερο χρώμα στο σύνολο των σημαιών είναι το άσπρο (467 σημαίες) και ακολουθούν το κόκκινο (378 σημαίες), το μπλε (260 σημαίες) και το κίτρινο (240 σημαίες).
Στις επίσημες σημαίες των ανεξάρτητων κρατών τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Επικρατέστερο χρώμα είναι το κόκκινο (143 σημαίες) και ακολουθούν το άσπρο (133 σημαίες), το πράσινο (82 σημαίες), το κίτρινο και το μπλε (73 σημαίες).
Στο σύνολο, σε 136 σημαίες απεικονίζεται το εθνόσημο ή το έμβλημα.
Το εθνόσημο απεικονίζεται σε 30 επίσημες σημαίες ανεξάρτητων κρατών.

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΣΗΜΑΙΕΣ

ΑΝΕΞΑΡΤ. ΚΡΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ/ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜ. ΕΔΑΦΩΝ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡ. ΚΡΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΠΡΟ

133

209

44

10

67

4

467

ΒΙΟΛΕΤΙ

1

3

1

1

6

ΓΑΛΑΖΙΟ

27

48

13

46

134

ΓΚΡΙ

12

3

5

1

21

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙ

1

1

ΚΕΡΑΜΙΔΙ

4

1

1

6

ΚΙΤΡΙΝΟ

73

124

16

4

19

4

240

ΚΟΚΚΙΝΟ

143

175

36

10

11

3

378

ΜΑΥΡΟ

42

55

1

5

9

4

116

ΜΠΛΕ

73

124

28

3

28

4

260

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

10

2

4

1

17

ΠΡΑΣΙΝΟ

82

62

6

6

13

169

ΧΡΥΣΟ

9

13

1

5

28

ΕΘΝΟΣΗΜΟ

30

2

32

ΕΜΒΛΗΜΑ

79

25

104

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Συνολικά, οι περισσότερες σημαίες είναι τρίχρωμες (240 σημαίες) και ακολουθούν εκείνες των δύο χρωμάτων (196 σημαίες) και οι των τεσσάρων χρωμάτων (110 σημαίες). Τα περισσότερα χρώματα (8) τα έχει η τοπική σημαία των Τεσσάρων Επαρχιών της Ιρλανδίας.
Σημαίες ανεξάρτητων κρατών. Οι περισσότερες σημαίες (88) είναι τρίχρωμες και ακολουθούν οι δίχρωμες (52) και τετράχρωμες (41). Η σημαία ενός μόνο κράτους, εκείνης της Λιβύης, έχει ένα χρώμα: είναι ένα πράσινο πανί.

ΣΗΜΑΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

1

2

3

4

5

6

8

Χ.Σ.

ΣΗΜΑΙΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

1

52

88

41

11

1

ΣΗΜΑΙΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ / ΕΠΑΡΧΙΩΝ

29

127

100

47

8

2

1

8

ΣΗΜΑΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

2

12

28

7

2

24

ΣΗΜΑΙΕΣ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡ. ΚΡΑΤΩΝ

1

5

4

1

ΣΗΜΑΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

2

16

10

5

ΣΗΜΑΙΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

2

3

1

1

ΣΥΝΟΛΟ

32

196

240

110

27

4

1

32

(Χ.Σ. = χωρίς σημαία)

ΛΟΓΟΣ
Ο όρος λόγος αναφέρεται στον λόγο της κάθετης πλευράς της σημαίας προς την οριζόντια.
Διακρίνονται 24 διαφορετικές αναλογίες (λόγοι).
Η επικρατέστερη αναλογία (λόγος) είναι 2:3 (80 σημαίες) και ακολουθούν η 1:2 (55 σημαίες) και η 3:5 (23 σημαίες). Οι σημαίες δύο κρατών, του Βατικανού και της Ελβετίας, είναι τετράγωνες (1:1). Η σημαία μόνο ενός κράτους, του Νεπάλ, δεν είναι ορθογώνια (αποτελείται από δύο τρίγωνα).

ΛΟΓΟΣ

1:1

1:2

1:3

2:3

3:4

3:5

4:3

4:5

ΣΗΜΑΙΕΣ

2

55

1

80

3

23

1

1

ΛΟΓΟΣ

4:7

5:7

5:8

6:7

7:10

7:11

8:11

9:14

ΣΗΜΑΙΕΣ

3

1

5

1

2

2

1

1

ΛΟΓΟΣ

10:19 11:28 13:15 15:22 18:25 28:37 189:335 500:809

ΣΗΜΑΙΕΣ

3

2

1

1

1

1

1

1