Σημαίες Κρατών – εισαγωγικό σημείωμα

Παρακάτω απεικονίζονται 304 εθνόσημα που χωρίζονται σε:

186

Εθνόσημα ανεξάρτητων κρατών

1

Άλλο (ιστορικό) εθνόσημο ανεξάρτητου κράτους

79

Εμβλήματα πολιτειών / επαρχιών ανεξάρτητων κρατών

27

Εμβλήματα εξαρτημένων εδαφών

10

Εθνόσημα μη αναγνωρισμένων κρατών

1

Έμβλημα θρησκευτικού ηγέτη

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
Το παλαιότερο σύγχρονο κράτος στον κόσμο είναι ο Άγιος Μαρίνος (ιδρύεται το 301) και το νεότερο το Μαυροβούνιο (ιδρύεται το 2006).
Τα περισσότερα κράτη ιδρύονται τη δεκαετία 1961 – 1970.
Γενικά:

ΧΡΟΝΟΣ

ΚΡΑΤΗ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ

ΩΚΕΑΝΙΑ ΑΣΙΑ ΑΣΙΑ / ΕΥΡΩΠΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΦΡΙΚΗ ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ. ΑΜΕΡΙΚΗ Β. ΑΜΕΡΙΚΗ Κ. ΑΜΕΡΙΚΗ Ν. ΣΥΝΟΛΟ

– 1000

3

3

1001 – 1500

3

3

1501 – 1700

3

1

4

1701 – 1800

2

2

2

6

1801 – 1825

2

1

8

11

1826 – 1850

2

1

1

5

2

11

1851 – 1875

4

1

1

6

1876 – 1900

1

1

2

1901 – 1910

1

2

1

1

5

1911 – 1920

1

5

6

1921 – 1930

1

1

1

2

5

1931 – 1940

2

2

4

1941 – 1950

13

1

14

1951 – 1960

4

1

23

28

1961 – 1970

4

5

1

15

1

3

1

30

1971 – 1980

5

5

9

5

1

25

1981 – 1990

2

1

1

2

1

7

1991 – 2000

1

6

1

15

1

24

2001 –

1

1