Σημαίες Κρατών – πρόλογος

Στις σελίδες που ακολουθούν, με κέντρο τη σημαία κάθε κράτους, δίνονται και ορισμένα ιστορικά, μορφολογικά και οικονομικά στοιχεία για κάθε ένα από τα κράτη του κόσμου. Η όλη εργασία θα μπορούσε να διαβαστεί και σαν ανθρωποκεντρικός άτλας.
Χωρίζεται σε πέντε μέρη:

1. Ανεξάρτητα κράτη και κτήσεις.
Απεικονίζονται η θέση, η επίσημη σημαία και το εθνόσημο καθενός από τα 194 ανεξάρτητα κράτη του κόσμου. Σε σύντομο σημείωμα δίνονται στοιχεία για τη σύγχρονη ιστορία του, τη θέση, τη μορφολογία και την οικονομία του. Περιγράφεται και ερμηνεύεται η επίσημη σημαία του. Απεικονίζονται άλλες σημαίες, που χρησιμοποιούνται από το κράτος, οι (ιστορικές) σημαίες που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς από το συγκεκριμένο κράτος, οι επιμέρους σημαίες πολιτειών – επαρχιών και τα εμβλήματά τους και η τοπικές σημαίες, τωρινές και ιστορικές των εξαρτημένων απ’ αυτά εδαφών καθώς και τα εμβλήματά τους.

2. Μη αναγνωρισμένα κράτη.
Τα ίδια στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω δίνονται και για τα 11 μη αναγνωρισμένα κράτη.

3. Διεθνείς οργανισμοί.
Απεικονίζονται οι σημαίες των 79 διεθνών οργανισμών και οι επεξηγήσεις τους.

4. Θρησκεύματα.
Απεικονίζονται οι σημαίες 7 θρησκευμάτων και ένα έμβλημα θρησκευτικού ηγέτη.

5. Παραρτήματα.
Παρατίθενται 4 παραρτήματα:
Στο πρώτο παράρτημα για κάθε ένα από τα ανεξάρτητα κράτη καταγράφονται η ήπειρος που βρίσκεται το κράτος, τα έτη ίδρυσής του και χάραξης των σημερινών συνόρων του, η έκταση και ο πληθυσμός του, η μέση πυκνότητα των κατοίκων ανά τετρ. χλμ., το συνολικό και το κατά κεφαλή Α.Ε.Π. του.
Στο δεύτερο παράρτημα αναλύεται ο πληθυσμός κάθε κράτους. Καταγράφονται το ποσοστό αστικού και αγροτικού πληθυσμού, οι εθνοτικές ομάδες στις οποίες χωρίζονται οι κάτοικοί τους και το προσδόκιμο ζωής ανδρών και γυναικών.
Στο τρίτο παράρτημα καταγράφονται οι επίσημες γλώσσες των κρατών και οι θρησκείες τους.
Στο τέταρτο παράρτημα παρουσιάζονται τα χρώματα όλων των σημαιών και η αναλογία της καθέτου πλευράς κάθε σημαία προς την οριζόντιά της.