Άρθρα

Πρόσωπα, θητείες

Για να δείτε το αρχείο πατήστε εδώ

Πρόσωπα

Στα πολιτειακά και κυβερνητικά αξιώματα, επίσημα και παράλληλα, καθώς και ως ηγέτες πολιτικών σχηματισμών απασχολήθηκαν συνολικά 1939 άτομα, από τα οποία 1900 είναι άνδρες και 39 γυναίκες. Τα περισσότερα άτομα, 1133 από τα οποία 1121 είναι άνδρες και 12 γυναίκες, απασχολήθηκαν ως υπουργοί σε επίσημες κυβερνήσεις.

Γυναίκες απασχολήθηκαν σε επίσημα αξιώματα ως αντιβασιλείς, πρόεδροι βουλής, αρχηγοί πολιτικών σχηματισμών, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί. Οι περισσότερες γυναίκες (27) απασχολήθηκαν ως υφυπουργοί.

Αναλυτικά:

ΤΙΤΛΟΙ

ΕΠΙΣΗΜΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ

ΑΝΔ

ΓΥΝ

ΑΝΔ

ΓΥΝ

ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ

1

 

 

 

ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

16

 

6

 

ΕΣΤΕΜΜΕΝΟΙ

8

 

 

 

ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΣ

5

1

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

9

 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1

 

 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1

 

 

 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ

3

 

 

 

ΠΡΟΒΟΥΛΟΥ ΤΟΠΟΝ ΕΠΕΧΩΝ ΤΜ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ

1

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΒΟΥΛΗΣ

66

1

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΗΣ

1

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

10

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ

8

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ

1

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

10

 

1

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

2

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

2

 

 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1

 

 

 

ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

262

5

 

 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ

94

 

8

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ

2

 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ

39

 

4

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

31

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1121

12

52

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

 

 

8

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

90

6

 

 

ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ

56

 

3

 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

668

27

13

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

1

 

 

 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ

35

 

1

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

15

 

2

 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

9

 

 

 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

1

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ

5

 

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ

3

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ

2

 

 

 

Υπουργεία, εναλλαγές, πρόσωπα

Για να δείτε το αρχείο πατήστε εδώ

Υπουργεία, κυβερνήσεις, ενεργός χρόνος

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
ΑΡ. ΚΥΒ. ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΡ. ΚΥΒ. ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΧΡ ΜΗ ΗΜ ΧΡ ΜΗ ΗΜ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ  (υφυπουργείο) 1 1
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4 7 8
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 36 19 4 29
ΑΙΓΑΙΟΥ 9 18 7 13
ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1 3 6 9
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 2 2 8
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 5 13 4 9
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 2 4 23
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ 1 2 24
ΑΝΕΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 41 71 5 25 2 1 1 17
ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ  (υφυπουργείο) 1 3 6
ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ & ΟΙΚΙΣΜΟΥ 16 9 10 10
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 45 42 3 22 5 4 1 17
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ / ΗΣ 4 4 1 10
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2 5 6 26
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 24 29 5 25
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 25 37 4 4
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 8 3 11
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 7 7 2 16
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 3 11 5
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 1 11 4
ΒΟΡΕΙΟΥ / ΑΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ / ΑΣ 23 30 8 29
ΓΕΩΡΓΙΑΣ 100 84 9 8 2 3 29
ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ 1 1 6 25
ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 4 2 22
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 1 7 1
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 1 3 26 1 8 29
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ / ΗΣ 44 46 6 29
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 4 6 4
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 47 33 9 15
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ 1 8 29
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 202 170 11 6 8 6 5 14
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2 2 1 3
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2 4 23
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ / ΑΣ 47 62 5 15 3 3 5 17

Υπουργεία, εισαγωγή

Οι Βαυαροί νομικοί, που συνόδεύαν τον βασιλιά Όθωνα, οργάνωσαν την εκτελεστική εξουσία. Τα υπουργεία, τότε, ονομάζονταν Γραμματείαι και οι υπουργοί Γραμματείς της Επικρατείας. Η ονομασία αυτή διατηρήθηκε μέχρι την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1943 και με το Σύνταγμα του 1844 καθιερώνεται οι όροι Υπουργείο και Υπουργός.

Το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο, με πρόεδρο τον Σπ. Τρικούπη, διορίστηκε την 25 Ιανουαρίου 1833. Ήταν επταμελές και μπορεί να θεωρηθεί άτυπο. Την 3 Απριλίου 1833, εκδίδεται το Διάταγμα «Περί σχηματισμού των Γραμματειών», που δημοσιεύται στην δίγλωση (ελληνικά και γερμανικά), τότε, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [ΦΕΚ 13/10. 04.1833] και προβλέπει μεταξύ άλλων:
«Θέλουν υπάρχει επτά Γραμματείαι:

α. Η επί του Βασιλικού Οίκου και επί των Εξωτερικών,
β. Η επί της Δικαιοσύνης,
γ. Η επί των Εσωτερικών,
δ. Η επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
ε. Η επί των Οικονομικών,
στ. Η επί των Στρατιωτικών,
ζ. Η επί των Ναυτικών.

Πάσης Γραμματείας προϊσταται είς Γραμματεύς Επικρατείας» και συμπληρώνει στο επόμενο άρθρο, ότι μπορεί κάποιος «να διευθύνη συγχρόνως και πλειοτέρας Γραμματείας».

Στην ιστορική τους διαδρομή τα επτά αυτά πρώτα υπουργεία (ή Γραμματείες) αυξήθηκαν. Η αύξηση του αριθμού τους υπαγορεύτηκε πολλές φορές από τις ανάγκες της διοίκησης. Παρατηρούνται ακόμη διαχωρισμοί αρμοδιοτήτων και δημιουργία νέων υπουργείων, συγχωνεύσεις αρμοδιοτήτων και πάλι διαχωρισμοί και μετονομασίες υπουργείων με καινούργιες αρμοδιότητες.

Δημιουργούνται επίσης κατά καιρούς Γενικές Διοικήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Υπουργεία, Γραμματείες και Γενικές Διοικήσεις εμφανίζονται και σε παράλληλες κυβερνήσεις που, σε ανώμαλες πολιτικά περιόδους, εμφανίστηκαν στη χώρα.

Για τα Υπουργεία καταγράφονται 131 ονομασίες.

98 ονομασίες υπουργείων εμφανίζονται μόνο σε επίσημες κυβερνήσεις. Οι εξής:

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αεροπορίας, Αιγαίου, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Αναπληρωτές Πρόεδροι Υπουργικού Συμβουλίου, Ανάπτυξης, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Ανασυγκροτήσεως, Ανοικοδομήσεως, Ανοικοδομήσεως και Οικισμού, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Απασχολήσεως/ης, Βασιλικού Οίκου και Εξωτερικών, Βιομηχανίας, Βιομηχανίας και Ενέργειας, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας, Βοηθοί Πρωθυπουργού,

Βορείου/ας Ελλάδος/ας, Γεωργίας και Δημοσίων Κτημάτων, Γεωργίας Εμπορίου και Βιομηχανίας, Δημοσίας Τέξεως/ης, Δημοσίου Θησαυρού, Δημοσίων Έργων, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εκκλησιαστικών, Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εμπορίου, Ενέργειας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Εννόμου Τάξεως, Επικρατείας, Επικρατείας παρά τω Πρωθυπουργώ,

Επισιτισμού και Αυτάρκειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Έρευνας και Τεχνολογίας, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εφοδιασμού και Διανομών, Εφοδιασμού και Μεταφορών, Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας, Θρησκευμάτων και Παιδείας, Κοινωνικής Προνοίας και Αντιλήψεως, Κοινωνικής Προνοίας και Υγιεινής, Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κοινωνικών Υπηρεσιών,

Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως, Κυβερνητικής Πολιτικής, Μακεδονίας – Θράκης, Μεταφορών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ναυτικών, Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, Οικισμού, Οικισμού και Ανοικοδομήσεως, Οικονομίας και Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρά τω Πρωθυπουργώ, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Περιβάλλοντος Οικισμού και Δημοσίων Έργων,

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Περιθάλψεως, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Πολιτικού Συντονισμού παρά τω Πρωθυπουργώ, Πολιτισμού, Πολιτισμού και Επιστημών, Πολιτισμού και Τουρισμού, Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής, Προεδρίας Κυβερνήσεως, Προνοίας και Αντιλήψεως, Προνοίας και Κρατικής Αντιλήψεως,

Προστασίας του Πολίτη, Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, Συντονισμού, Συντονισμού και Προγραμματισμού, Ταχυδρομείων Τηλεγράφων Τηλεφώνων, Τουρισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Τύπου και Διαφωτίσεως, Τύπου και Πληροφοριών, Τύπου και Τουρισμού, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Πρόνοιας, Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγιεινής και Εθνικής Προνοίας, Υγιεινής και Κοινωνικής Προνοίας, Υγιεινής Προνοίας και Αντιλήψεως, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Υπουργικού Συμβουλίου, Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

22 ονομασίες υπουργείων εμφανίζονται σε επίσημες και σε παράλληλες κυβερνήσεις. Οι εξής: Άνευ Χαρτοφυλακίου, Αντιπρόεδροι Κυβερνήσεων, Γεωργίας, Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Δικαιοσύνης, Εθνικής Αμύνης/ας, Εθνικής Οικονομίας, Εθνικής Προνοίας, Εμπορικής Ναυτιλίας, Εξωτερικών, Επισιτισμού, Εργασίας, Εσωτερικών, Κοινωνικής Προνοίας, Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προνοίας, Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων, Στρατιωτικών, Συγκοινωνίας/ων, Συνεταιρισμών, Υγιεινής.

Πρωθυπουργοί, φωτογραφίες

ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Σπυρίδων, 1788 - 1873 ΚΩΛΕΤΤΗΣ Ιωάννης,1773 - 1847
ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Σπυρίδων, 1788 – 1873 ΚΩΛΕΤΤΗΣ Ιωάννης, 1773 – 1847
ΚΩΛΕΤΤΗΣ Ιωάννης,1773 - 1847
ΚΩΛΕΤΤΗΣ Ιωάννης, 1773 – 1847 ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓΚ Ι.-Λ., 1787 – 1853
ΡΟΥΝΤΧΑΡΤ Ιγνάτιος, 1790 – 1838 ΟΘΩΝ των Βίττελσμπαχ, 1815 – 1867
ΜΕΤΑΞΑΣ Ανδρέας, 1790 – 1860 ΚΑΝΑΡΗΣ Κωνσταντίνος, 1790 – 1877
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ Κίτσος, 1801 – 1855 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Γ., 1782 – 1858

Πρωθυπουργοί, θητείες, χρόνοι

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΡΧΗ Α’ ΘΗΤΕΙΑΣ ΑΡ. ΘΗΤ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ
ΧΡ ΜΗ ΗΜ ΧΡ ΜΗ ΗΜ
 σε ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΝΟΒΑΣ Γεώργιος 15.07.1965 1 1 5
Ακέφαλη Κυβέρνηση 04.09.1877 1 4 7
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Αδαμάντιος 25.11.1973 1 7 29
ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓΚ Ιωσήφ-Λουδοβίκος 20.05.1835 1 1 8 10
ΒΑΛΒΗΣ Δημήτριος 30.04.1886 1 9
ΒΑΛΒΗΣ Ζηνόβιος-Ζαφείριος 13.02.1863 2 4 24 2 12
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ελευθέριος 06.10.1910 9 12 5 1 1 4 23
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Σοφοκλής 14.04.1944 5 1 3 12 3 3
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Δημήτριος 22.09.1855 8 2 1 18 3 7
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Πέτρος 08.04.1945 2 6 9 3 5
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 05.03.1958 1 2 12
ΓΟΝΑΤΑΣ Στυλιανός 14.11.1922 1 1 1 27
ΓΟΥΝΑΡΗΣ Δημήτριος 25.02.1915 3 1 6 21 6 7
ΓΡΙΒΑΣ Ιωάννης 12.10.1989 1 1 11
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ Αρχιεπ. 17.10.1945 1 15
ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ Επαμεινώνδας 20.10.1865 6 1 3 21 2
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Νικολαος 12.01.1895 1 4 19
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Κωνσταντίνος 30.11.1935 1 4 13
ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Θεόδωρος 19.04.1885 5 5 3 5 1 24
ΔΙΟΜΗΔΗΣ Αλέξανδρος 30.06.1949 1 6 6
ΔΟΒΑΣ Κωνσταντίνος 20.09.1961 1 1 14
ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Στέφανος 18.01.1910 1 8 19
ΕΥΤΑΞΙΑΣ Αθανάσιος 19.07.1926 1 1 4
ΖΑΪΜΗΣ Αλέξανδρος 21.09.1897 9 4 7 11 6 7
ΖΑΪΜΗΣ Θρασύβουλος 25.01.1869 2 1 7 13 9 24
ΖΟΛΩΤΑΣ Ξενοφών 23.11.1989 1 4 18
ΖΩΓΡΑΦΟΣ Κωνσταντίνος 20.12.1837 1 2 2 19
ΘΕΟΤΟΚΗΣ Γεώργιος 02.04.1899 4 7 3 4 1 10 2
ΘΕΟΤΟΚΗΣ Ιωάννης 06.01.1950 1 2 17
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 03.09.1916 2 2 26 1 13
ΚΑΝΑΡΗΣ Κωνσταντίνος 12.02.1844 6 2 5 14 4 29
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 01.11.1945 2 39 20
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κωνσταντίνος [α] 06.10.1955 7 13 2 3 1 10 27
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κωνσταντίνος [β] 10.03.2004 2 5 6 25 2 9 25
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ Γεώργιος 06.02.1924 1 1 6
ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 11.10.1952 1 1 8
ΚΟΛΛΙΑΣ Κωνσταντίνος 21.04.1967 1 7 22
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Ι. (Γενναίος) 26.05.1862 1 4 15
ΚΟΝΔΥΛΗΣ Γεώργιος 26.08.1926 2 4 29 2 15
ΚΟΡΥΖΗΣ Αλέξανδρος 30.01.1941 1 2 22
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Αλέξανδρος 02.03.1865 10 7 5 21 9 3
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Ανδρέας 22.01.1862 1 4 4
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Γεώργιος 08.03.1848 1 7 7
ΚΡΙΕΖΗΣ Αντώνιος 12.12.1849 1 4 5 4

Πρωθυπουργοί, εισαγωγή

Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου ή Πρωθυπουργός, που προΐσταται κυβέρνησης με τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα, εμφανίζεται στην πολιτική ιστορία του ελληνικού κράτους την 25 Ιανουαρίου 1833. Στο Διάταγμα του 1833, του βασιλιά Όθωνα των Βίττελσμπαχ, χρησιμοποιείται ο όρος «Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου», που διατηρείται μέχρι το 1927.

Το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας του 1927 εισάγει για πρώτη φορά τον όρο «Πρωθυπουργός» στο άρθρο 87 § 1 : «Την Κυβέρνηση αποτελεί το Υπουργικόν Συμβούλιον, συγκείμενον από τους Υπουργούς υπό την προεδρίαν του Πρωθυπουργού». Σε όλα τα Συντάγματα, που ακολουθούν (1952,1975 και οι αναθεωρήσεις 1985/86 και 2001), περιλαμβάνουν τον όρο «Πρωθυπουργός». Καθιερώθηκε, όμως, στην νομική ορολογία, την εποχή της «Δικτατορίας των Συνταγματαρχών», όταν ο Γ. Παπαδόπουλος υπέγραφε ως «Πρωθυπουργός».

Στο αξίωμα του πρωθυπουργού απασχολήθηκαν συνολικά 103 άνδρες. 95 χρημάτισαν πρωθυπουργοί (ή πρόεδροι υπουργικού συμβουλίου) επισήμων κυβερνήσεων, ένας χρημάτισε πρωθυπουργός επίσημης κυβέρνησης και πρόεδρος «παράλληλης» κυβέρνησης και 7 ήταν πρόεδροι «παράλληλων» κυβερνήσεων.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΗΤΕΙΕΣ
σε ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

Τις περισσότερες πρωθυπουργικές θητείες [10] έχει ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος. Από 1 πρωθυπουργική θητεία έχουν 61 πρωθυπουργοί.
Ομαδοποιώντας τις πρωθυπουργικές θητείες έχομε:

1

άτομο διετέλεσε

10

φορές πρωθυπουργός

2

άτομα διετέλεσαν

9

φορές πρωθυπουργοί

1

άτομο διετέλεσε

8

φορές πρωθυπουργός

2

άτομα διετέλεσαν

7

φορές πρωθυπουργοί

3

άτομα διετέλεσαν

6

φορές πρωθυπουργοί

4

άτομα διετέλεσαν

5

φορές πρωθυπουργοί

2

άτομα διετέλεσαν

4

φορές πρωθυπουργοί

7

άτομα διετέλεσαν

3

φορές πρωθυπουργοί

14

άτομα διετέλεσαν

2

φορές πρωθυπουργοί

61

άτομα διετέλεσαν

1

φορά πρωθυπουργοί

σε ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

8

άτομα διετέλεσαν

1

φορά πρόεδροι παράλληλων κυβερνήσεων

ΧΡΟΝΟΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
σε ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

Τον μεγαλύτερο συνολικό χρόνο πρωθυπουργίας έχουν κατά σειρά οι Κων. Καραμανλής (α) [13 χρόνια, 2 μήνες, 3 μέρες]. Ελ. Βενιζέλος [12 χρόνια, 5 μήνες, 1 μέρα], Χαρ. Τρικούπης [10 χρόνια, 9 μήνες, 3 μέρες] και τον μικρότερο ο Αν. Χαραλάμπης [1 μέρα].
Συνολικά έχομε:

με χρόνο πρωθυπουργίας έως 6 μήνες

42

πρωθυπουργοί
με χρόνο πρωθυπουργίας  από 6 μήνες έως 1 χρόνο

16

πρωθυπουργοί
με χρόνο πρωθυπουργίας  από 1 χρόνο έως 5 χρόνια

28

πρωθυπουργοί
με χρόνο πρωθυπουργίας  από 5 χρόνια έως 10 χρόνια

7

πρωθυπουργοί
με χρόνο πρωθυπουργίας  πάνω από 10 χρόνια

3

πρωθυπουργοί

σε ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Τον μεγαλύτερο συνολικό χρόνο προεδρίας σε παράλληλη κυβέρνηση έχει ο Γ. Τσολάκογλου (κατοχική κυβέρνηση) [1 χρόνο, 7 μήνες, 2 μέρες] και τον μικρότερο ο Ευρ. Μπακιρτζής (κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.) [1 μήνας, 8 μέρες]. Συνολικά έχομε:

με χρόνο προεδρίας έως 6 μήνες

3

πρωθυπουργοί
με χρόνο προεδρίας  από 6 μήνες έως 1 χρόνο

2

πρωθυπουργοί
με χρόνο προεδρίας πάνω  από 1 χρόνο

3

πρωθυπουργοί

Κυβερνήσεις, απασχοληθέντα άτομα

 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΑΤΟΜΑ
ΑΝΔ ΓΥΝ ΣΥΝ
 Κυβέρνηση Σπ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ  25.01.1833 – 11.10.1833 11 11
 Κυβέρνηση Αλ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ  12.10.1833 – 30.05.1834 6 6
 Κυβέρνηση Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ  31.05.1834 – 19.05.1835 6 6
 Κυβέρνηση Ι.-Λ. ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓΚ  20.05.1835 – 01.02.1837 10 10
 Κυβέρνηση Ιγν. ΡΟΥΝΤΧΑΡΤ  02.02.1837 – 19.12.1837 11 11
 Κυβέρνηση Κων. ΖΩΓΡΑΦΟΥ  20.12.1837 – 07.03.1840 9 9
 Κυβέρνηση ΟΘΩΝΑ  08.03.1840 – 23.06.1841 9 9
 Κυβέρνηση ΟΘΩΝΑ  24.06.1841 – 09.08.1841 9 9
 Κυβέρνηση ΟΘΩΝΑ  10.08.1841 – 02.09.1843 9 9
 Κυβέρνηση Ανδρ. ΜΕΤΑΞΑ  03.09.1843 – 11.02.1844 8 8
 Κυβέρνηση Κων. ΚΑΝΑΡΗ  12.02.1844 – 29.03.1844 5 5
 Κυβέρνηση Αλ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ  30.03.1844 – 05.08.1844 4 4
 Κυβέρνηση Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ  06.08.1844 – 04.09.1847 12 12
 Κυβέρνηση Κίτσου ΤΖΑΒΕΛΛΑ  05.09.1847 – 07.03.1848 6 6
 Κυβέρνηση Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ  08.03.1848 – 14.10.1848 10 10
 Κυβέρνηση Κων. ΚΑΝΑΡΗ  15.10.1848 – 11.12.1849 13 13
 Κυβέρνηση Αντ. ΚΡΙΕΖΗ  12.12.1849 – 15.05.1854 21 21
 Κυβέρνηση Κων. ΚΑΝΑΡΗ  16.05.1854 – 16.07.1854 6 6
 Κυβέρνηση Αλ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ  17.07.1854 – 21.09.1855 10 10
 Κυβέρνηση Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ  22.09.1855 – 12.11.1857 11 11
 Κυβέρνηση Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗ  13.11.1857 – 28.05.1859 7 7
 Κυβέρνηση Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗ  29.05.1859 – 21.01.1862 13 13
 Κυβέρνηση Ανδρ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ  22.01.1862 – 25.05.1862 5 5
 Κυβέρνηση Ι. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ  26.05.1862 – 10.10.1862 9 9
 Κυβέρνηση Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ  11.10.1862 – 12.02.1863 17 17
 Προσωρ. κυβέρνηση Ζ.-Ζ. ΒΑΛΒΗ  13.02.1863 – 26.03.1863 8 8
 Προσωρ. κυβέρνηση Διομ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ  27.03.1863 – 28.04.1863 8 8

Εκλογικό Σώμα, εκπροσ. μη εκπροσ. – διαγραμμα