Υπ. Τουρισμού

Υπουργείο ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Για πρώτη φορά γίνεται αναφορά σε θέματα Τουρισμού το 1910 με τη σύσταση του υπουργείου Γεωργίας, Βιομηχανίας & Εμπορίου. Το 1936 δημιουργήθηκε το αυτοτελές υφυπουργείο Τύπου & Τουρισμού, που λειτούργησε μέχρι το 1941 και για μικρό χρονικό διάστημα στη κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού στο εξωτερικό για να μεταφερθούν οι αρμοδιότητές του στο υπουργείο Εξωτερικών. Αργότερα, οι αρμοδιότητες πέρασαν στο υπουργείο Προεδρίας και 1985 στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Το 1989, η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου ψηφίζει το Νόμο 1835/1989 «Σύσταση Υπουργείου Τουρισμού και ρύθμιση θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 76/14.03.1989). Έτσι, ιδρύεται για πρώτη φορά υ-πουργείο για τον Τουρισμό. Ο Νόμος για τις αρμοδιότητες του νέου υπουργείου, που αποσπάστηκαν από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, αναφέρει:
«Στο Υπουργείο Τουρισμού ανήκει ο σχεδιασμός και η άσκηση πολιτικής στον τομέα του τουρισμού και των αερομεταφορών, η εποπτεία κάθε δραστηριότητας που αφορά τους τομείς αυτούς και η εναρμόνιση της πολιτικής των αερομεταφορών με την πολιτική τουριστικής ανάπτυξης». Η αρχική σκέψη ήταν η τουριστική ανάπτυξη με τις αερομεταφορές. Αλλά ύστερα από τις αντιδράσεις που υπήρξαν αποφασίστηκε οι αερομεταφορές να παραμείνουν στο υπουργείο Μεταφορών. Στο κείμενο του νόμου, όμως, είναι διατυπωμένη η αρχική άποψη.

Η ίδρυση του υπουργείου Τουρισμού δημιούργησε ελπίδες ότι θα σταματούσε το γαϊτανάκι της μεταφοράς θεμάτων του Τουρισμού από υπουργείο σε υπουργείο και θα δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις για την τουριστική ανάπτυξη. Όμως, το πήγαινε-έλα των αρμοδιοτήτων δεν σταμάτησε:
Το 1991 η κυβέρνηση Κων. Μητσοτάκη κατάργησε το υπουργείο και δημιούργησε θέση υφυπουργού στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας που θα ασκούσε τις αρμοδιότητες του Τουρισμού.
Το 1993 η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου επανίδρυσε το υπουργείο Τουρισμού για να ενσωματωθεί το 1996 από την κυβέρνηση Κων. Σημίτη στο υπουργείο Ανάπτυξης.
Το 2004 η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β] ξαναδημιούργησε το υπουργείο Τουρισμού για να το μετονομάσει σε υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης η νέα κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β] το 2007.
Το 2009 η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β] ενέταξε τις αρμοδιότητες του Τουρισμού στο υπουργείο Πολιτισμού συστήνοντας το υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού.
Το 2012 η κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά σύστησε και πάλι ξεχωριστό υπουργείο Τουρισμού.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 17.03.1989 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 03.09.1991 (κυβέρνηση Κων. Μητσοτάκη).
β. από 22.11.1993 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 31.01.1996 (κυβέρνηση Κων. Σημίτη).
γ. από 10.03.2004 μέχρι 15.02.2006 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]).
δ. από 21.06.2012 μέχρι σήμερα (31.08.2012) (κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά)
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 9
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 6 χρόνια, 9 μήνες, 14 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 13 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 10 (8 άνδρες, 2 γυμαίκες)
Υφυπουργοί: 1 (άνδρας)
Συνολικά απασχολήθηκαν 11 άτομα (9 άνδρες και 2 γυναίκες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΙΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΟΥΛΑΣ Νικόλαος

17.03.1989 – 01.07.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ Τζαννής

03.07.1989 – 11.10.1989

Τζ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ Γ.

12.10.1989 – 22.11.1989

Ι. ΓΡΙΒΑ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ Τζαννής

23.11.1989 – 12.02.1990

Ξεν. ΖΟΛΩΤΑ (οικ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ Γεώργιος

13.02.1990 – 10.04.1990

Ξεν. ΖΟΛΩΤΑ (οικ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ Γεώργιος

11.04.1990 – 23.05.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης

24.05.1990 – 03.09.1991

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ Διονύσιος

22.11.1993 – 22.06.1995

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ Νικόλαος

23.06.1995 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Βάσω

22.01.1996 – 31.01.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

10.03.2004 – 15.02.2006

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ Αναστάσιος

10.03.2004 – 15.02.2006

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Όλγα

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ