Υπ. Βοηθός Πρωθυπουργού

Υπουργός ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Το 1971, η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου ίδρυσε το υπουργείο Κυβερνητικής Πολιτικής. Το ιδρυτικό του Διάταγμα Ν.Δ. 957/1971 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 166/25.08. 1971) προέβλεπε ότι στο υπουργείο προΐστατο ο Πρωθυπουργός «…επικουρούμενος, εν τη ανωτάτη διευθύνσει των εις το Υπουργείον υπαγομένων υπηρεσιών, υπό του Υπουργού Βοηθού τούτου».

Το 1972, το υπουργείο Κυβερνητικής Πολιτικής μετονομάστηκε σε υπουργείο Προγραμματισμού & Κυβερνητικής Πολιτικής και η θέση του υπουργού Βοηθού Πρωθυπουργού καταργήθηκε.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 26.08.1971 μέχρι 30.07.1972 (δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 11 μήνες, 4 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 1 τοποθέτηση υπουργού.
Συνολικά απασχολήθηκε 1 άτομο (άνδρας).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ Ιωάννης

26.08.1971 – 30.07.1972

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)