Ευαγγελίδου Μάρω

Wikis > Ευαγγελίδου Μάρω

πρώην Γενική Γραμματέας Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Η Μάρω Ευαγγελίδου είναι πολεοδόμος – χωροτάκτης, μέλος του Τομέα Πράσινων Πολιτικών και Οικολογίας της ΔΗΜΑΡ. Γνωστή για τη δράση της στα κινήματα πόλης και σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος (υπήρξε μέλος του Παναττικού Δικτύου). Διετέλεσε επί μακρόν, στέλεχος στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (προϊσταμένη του Τμήματος Αστικής Ανασυγκρότησης και Μητροπολιτικών Παρεμβάσεων).