Θεοχάρης Χάρης

Wikis > Θεοχάρης Χάρης

Θεοχάρης Χάρης Θεοχάρης Χάρης

Από τον Νοέμβριο του 2011 ως το τέλος του 2012 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων. Στη διάρκεια της θητείας του εισήγαγε νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη και μείωσε τη γραφειοκρατία αλλά και το κόστος που προκύπτει από αυτήν.

Η αποϋλοποίηση των τελών κυκλοφορίας που έγινε για πρώτη φορά το 2012 είναι ένα δείγμα των δράσεων της περιόδου που έγιναν με σκοπό την αλλαγή της επαφής του πολίτη με το κράτος.

Τον Ιανουάριο του 2013 ανέλαβε τον ρόλο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και οργάνωσε τη διεύθυνση έτσι ώστε να εστιάσει σε Μεγάλες Επιχειρήσεις, σε Φορολογούμενους Μεγάλου Πλούτου και σε Μεγάλους Οφειλέτες.

Για πρώτη φορά μπήκαν ξεκάθαροι στόχοι και εδραιώθηκε η διαφάνεια και ο έλεγχος τόσο από την ίδια τη Δημόσια Διοίκηση όσο και από τον πολίτη μέσω της δημιουργίας της ιστοσελίδας www.publicrevenue.gr.

Η σωστή οργάνωση, η διαφάνεια, η στοχοθεσία και η αξιοποίηση υλικών και ανθρώπινων πόρων είχε ως αποτέλεσμα να τηρηθεί ο προϋπολογισμός στο σκέλος των εσόδων μετά από χρόνια και να υπάρξει πλεόνασμα. Τα έσοδα που προέκυψαν πήγαν σε μισθούς, συντάξεις, προνοιακά επιδόματα, δαπάνες για την Υγεία και την Παιδεία και απέτρεψαν την επιβολή νέων φορολογικών μέτρων που θα επιβάρυναν τους πολίτες.

Η θητεία του στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2014, όταν και αποχώρησε γιατί εκτίμησε ότι οι πολιτικές συνθήκες δεν του επέτρεπαν να εργάζεται με τρόπο που να εξυπηρετείται πρώτα και πάνω από όλα ο πολίτης.

Έχει σπουδάσει Μηχανικός Λογισμικού στο Imperial College της Αγγλίας και εργάστηκε πάνω από 10 χρόνια ως υψηλόβαθμο στέλεχος στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Από το 2009 και ως το 2011 ήταν σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα στη ΓΓΠΣ. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970 και έχει μια κόρη.