Κουβέλης Σπύρος

Wikis > Κουβέλης Σπύρος

Γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα.Έχει δύο κόρες

Περιβαλλοντολόγος / Οικονομολόγος

Εκλέχτηκε πρώτη φορά το Σεπτέμβριο 2007 ως Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.

Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής. Αναπληρωτής Εισηγητής του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας ΥΠΕΧΩΔΕ του ΠΑΣΟΚ.

Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ. Υπεύθυνος για το Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης του Μεσογειακού Προγράμματος Δράσης των Ηνωμένων Εθνών (2007). Πρόεδρος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Εικαστικών Τεχνών της Ρόδου Ecofilms (2004-2007). Συντονιστής της Πρωτοβουλίας MedWet για τους Μεσογειακούς Υγροτόπους της Σύμβασης Ramsar (2001-2007). Σύμβουλος του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (1997-2001). Διευθυντής Προγράμματος της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης WWF και Πρόεδρος της Μεσογειακής Ομάδας (1992-1997).

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΕΣ Αγγλικά (άριστα), Γαλλικά (άριστα), Ιταλικά (βασικά)