Κουβέλης Σπύρος

Revision for “Κουβέλης Σπύρος” created on 31 Ιανουαρίου, 2014 @ 11:40:20

Τίτλος
Κουβέλης Σπύρος
Περιεχόμενο
<p><em><img style="margin: 5px 10px; float: left;" src="uploads/files/kyvernisi/KoubelisSpiros.png" alt="" />Γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα.Έχει δύο κόρες</em></p> <p><em>Περιβαλλοντολόγος / Οικονομολόγος</em></p> <p><em>Εκλέχτηκε πρώτη φορά το Σεπτέμβριο 2007 ως Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.</em></p> <p><em>Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής. Αναπληρωτής Εισηγητής του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας ΥΠΕΧΩΔΕ του ΠΑΣΟΚ.</em></p> <p><em>Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ. Υπεύθυνος για το Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης του Μεσογειακού Προγράμματος Δράσης των Ηνωμένων Εθνών (2007). Πρόεδρος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Εικαστικών Τεχνών της Ρόδου Ecofilms (2004-2007). Συντονιστής της Πρωτοβουλίας MedWet για τους Μεσογειακούς Υγροτόπους της Σύμβασης Ramsar (2001-2007). Σύμβουλος του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (1997-2001). Διευθυντής Προγράμματος της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης WWF και Πρόεδρος της Μεσογειακής Ομάδας (1992-1997).</em></p> <p><em>ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΕΣ Αγγλικά (άριστα), Γαλλικά (άριστα), Ιταλικά (βασικά)</em></p>
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
31 Ιανουαρίου, 2014 @ 11:40:20 iservices