Παμπούκης Χάρης

Wikis > Παμπούκης Χάρης

Γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα. Έγγαμος

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω

1996-1997 Ειδικός Σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών

1999-2001 Γενικός Γραμματέας Διοίκησης και Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών

Ερευνητική και Διδακτική Εμπειρία

1984 – 1987 Έρευνα στο Centre de Recherches de droit international – Paris II

1990 Λέκτορας Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

1990 – 1996 Γενικός Γραμματέας της έκδοσης Revue Hellιnique de droit international

1992 – 1996 Σύμβουλος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ευρωπαϊκή συνεργασία σε θέματα αστικού δικαίου

1995-1997 Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την Επικύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικής με την διεθνή πώληση αγαθών (Σύμβαση Βιέννης)

1997 Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

1998 Ανάθεση διδασκαλίας στην Ακαδημία διεθνούς δικαίου (Χάγη α’ περίοδος – υπεύθυνος σεμιναρίων γαλλικής γλώσσας)

2003 Ανάθεση διδασκαλίας στην Ακαδημία διεθνούς δικαίου ειδικού μαθήματος με θέμα ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και διεθνές ομοιόμορφο, το οποίο θα δημοσιευτεί προσεχώς στη συλλογή μαθημάτων της Ακαδημίας

Δικηγορία

1984 Εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

1987 – 1988 Συνεργασία με το διεθνές δικηγορικό γραφείο Coudert – Freres (Παρίσι) με δραστηριοποίηση στα τμήματα εταιρικού δικαίου, διεθνούς εμπορικής διαιτησίας κλπ

1990 Ίδρυση του δικηγορικού γραφείου Φλογαϊτης – Παμπούκης – Σιούτη και Συνεργάτες και εναργής ενασχόληση με θέματα εμπορικού δικαίου, αστικού δικαίου, διεθνών συναλλαγών, διαιτησίας κλπ

1996 Διορισμός ως δικηγόρου στον Άρειο Πάγο