Στεφανάδης Χριστόδουλος

Wikis > Στεφανάδης Χριστόδουλος

Χριστόδουλος Στεφανάδης

Καθηγητής Καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διευθυντής της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής στο Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.

Ακαδημαϊκές – Διοικητικές θέσεις

Στην Ελλάδα

 • Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών  (δύο θητείες, 2003-2007)
 • Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (δύο θητείες – 2007-2009 και 2009-2011)
 • Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (1995 – 1997) 
 • Πρόεδρος  της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (1997 – 1999)
 • Πρόεδρος του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας (2007 – 2009)
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας (1995-σήμερα)
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας “Κωνσταντίνος Καραμανλής” (2010-σήμερα)
 • Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΣΕΤ (2005-2009)

Στο Διεθνή χώρο

 • Visiting Professor, Hahnemann University, Philadelphia, U.S.A. (1993)
 • Visiting Professor, Ohio State University, U.S.A. (1997)
 • Clinical Professor of Medicine, Emory University, Atlanta U.S.A (2005-σήμερα)
 • “Distinguished Visiting Professor” of the School of Medicine, University of Belgrade, Yugoslavia (1997)
 • Member of the Board of the European Society of Cardiology (1998 – 2000)
 • Chairman of the Research Fellowship and Training Fellowship Committee της European Society of Cardiology (2000 – 2002)
 • Member of the committee: ‘Detection of Vulnerable Plaques’ of ‘Vulnerable Plaque Org’. (2001)
 • Member of the International Andreas Gruentzig Society (2001)

Είναι επίσης μέλος (fellow) των διεθνών επιστημονικών εταιρειών SCAI (Society of Cardiac Angiography and Interventions), ACC (American College of Cardiology) και ESC (European Society of Cardiology).