Άγιον Όρος – Διοίκηση

Wikis > Άγιον Όρος - Διοίκηση

1. O Ηγούμενος για τις Μονές. Εκλέγεται ισόβια από τους μοναχούς και σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό κάθε μονής. Κατά την άσκηση της διοικητικής του εξουσίας οφείλει, πάντως, να συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή.

2. Ο Δικαίος για τις σκήτες, ένας από τους Γέροντες των καλυβών που να διακρίνεται για την αρετή του και τη διοικητική του ικανότητα. Εκλέγεται από τους Γέροντες των Μονών κάθε Μάιο και η θητεία του είναι ετήσια.

Στα συλλογικά διοικητικά όργανα των Μονών και των εξαρτημάτων τους υπάγονται :

Η Επιτροπή και η Γεροντία για τις Κυρίαρχες Μονές και οι Σύμβουλοι και η Σύναξη των Γερόντων για τις Σκήτες.

Η Επιτροπή αποτελείται από δύο ή τρία μέλη τα οποία προέρχονται από τη Γεροντία, η θητεία των οποίων είναι ετήσια και εκλέγονται από τη Γεροντία. Η Επιτροπή συνεργάζεται πάντοτε με τον Ηγούμενο που είναι πρόεδρός της και ασκούν μαζί με τη διοίκηση και τη διαχείριση της Μονής.

Στα γενικά διοικητικά όργανα του Αγίου Όρους υπάγονται η Ιερή Κοινότητα, η Ιερή Επιστασία και η Έκτακτη Εικοσαμελής Σύναξη. η Ιερή Κοινότητα, ως Ανώτατη Αρχή, εποπτεύει για τη πιστή τήρηση του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους.

Η Ιερή Κοινότητα του Αγίου Όρους, η οποία εδρεύει στις Καρυές, είναι σώμα διαρκές, που αποτελείται από τους 20 αντιπροσώπους των ισάριθμων Κυριαρχικών Μονών του Αγίου Όρους.
Αυτοί εκλέγονται ο καθένας από τη Μονή που προέρχεται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της Μονής του, μέσα στο 1ο 15θήμερο του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους.

Η Ιερή Επιστασία ασκεί  την εκτελεστική εξουσία της Ιερής Κοινότητας και αποτελείται από 4 μέλη. ΟΙ είκοσι Ιερές Μονές διαιρούνται σε 5 τετράδες, κάθε μια από τις οποίες ασκεί την Ιερή Επιστασία για 1 χρόνο ανά πενταετία.

Ο Επιστάτης της πρώτης στην τάξη Μονής καλείται Πρωτεπιστάτης, είναι ο Πρόεδρος της Ιερής Επιστασίας και ως σύμβολο της εξουσίας του κρατάει τη ράβδο του Πρώτεπιστάτη.

Οι 5 τετράδες που προαναφέρθηκαν είναι οι εξής :

Α’ Τετράς : Μεγίστης Λαύρας, Δοχειαρίου, Ξενοφώντος και Εσφιγμένου

Β’ Τετράς : Βατοπεδίου, Κουτλουμουσίου, Καρακάλλου και Σταυρονικήτα

Γ’ Τετράς : Ιβήρων, Παντοκράτορος, Φιλοθέου και Σίμωνος Πέτρας

Δ’ Τετράς : Χιλανδαρίου, Ξηροποτάμου, Αγίου Παύλου και Γρηγορίου

Ε’ Τετράς : Διονυσίου, Ζωγράφου, Ρωσικού και Κωνσταμονίτου

Ο  Διοικητής  του Αγίου Ορους ο οποίος διορίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμένει στις Καρυές, όπου εδρεύει και η Διοίκηση, έχει την ευθύνη της τήρησης του Καταστατικού Χάρτη και των προβλεπομένων θεσμών του, καθώς και η ευθύνη της Ελληνικής πολιτείας σε θέματα τάξης και ασφάλειας.