Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους

Wikis > Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους

Νέος Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους, ανέλαβε ο  Αριστείδης Κασμίρογλου, τέως υποδιοικητής του ΚΕΔΑΚ.

Ο  Διοικητής  του Αγίου Ορους ο οποίος διορίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμένει στις Καρυές, όπου εδρεύει και η Διοίκηση, έχει την αρμοδιότητα της τήρησης του Καταστατικού Χάρτη και των προβλεπομένων θεσμών του, καθώς και η ευθύνη της Ελληνικής πολιτείας σε θέματα τάξης και ασφάλειας.