Οι μονές του Αγίου Όρους

Wikis > Οι μονές του Αγίου Όρους

 

Οι 20 μονές του Αγίου Όρους, κατά ιεραρχική τάξη, η οποία θεωρείται αμετάβλητη και δεν μπορεί να αυξομειωθεί είναι :

1. Μεγίστης Λαύρας,  (ιδρύθηκε το 963)

2. Βατοπεδίου, ( ιδρύθηκε το 972)

3. Ιβήρων, (ιδρύθηκε το 972)

4. Χιλανδαρίου, (ιδρύθηκε το 1197)

5. Διονυσίου, (ιδρύθηκε το 1375)

6. Κουτλουμουσίου, (ιδρύθηκε τον 12° αιώνα)

7. Παντοκράτορος, (ιδρύθηκε το 1363)

8. Ξηροποτάμου, (ιδρύθηκε το 970)

9. Ζωγράφου, ( ιδρύθηκε το 973)

10. Δοχειαρίου, (ιδρύθηκε το 970)

11. Καρακάλλου (ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα)

12. Φιλοθέου, (ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα)

13. Σίμωνος Πέτρας, (ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα)

14. Αγίου Παύλου, (ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα)

15. Σταυρονικήτα (ιδρύθηκε το 1541)

16. Ξενοφώντος, ( ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα)

17. Γρηγορίου, (ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα)

18. Εσφιγμένου, (ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα)

19. Ρωσικού (Παντελεήμονος), (ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα)

20. Κωνσταμονίτου (ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα)

Παλαιότερα  οι Μονές διακρίνονταν σε κοινόβιες και ιδιόρρυθμες, ανάλογα με τον τρόπο της οργάνωσης και της διοίκησής τους. Σήμερα εξακολουθούν όχι μόνον να αυτοδιοικούνται, διαχειρίζονται μόνες τους τις περιουσίες τους  και όλες ανεξαιρέτως είναι κοινόβιες.

Τα εξαρτήματά των Μονών του Αγίου Όρους

Οι σκήτες, σύνολα καλυβών ή και μικρότερων ακόμη οικημάτων όπως τα καθίσματα, τα ησυχαστήρια, τα ερημητήρια και οι εγκλείστρες. Οι σκήτες είναι 12 έχουν μορφή οικισμού,  διακρίνονται σε κοινόβιες και ιδιόρρυθμες και υπάγονται στις Μονές.

Τα κελιά, μοναστικά αγροτικά οικήματα, σε κάθε ένα από τα οποία ασκείται ένας μοναχός (γέροντας ) τον οποίο συνήθως ακολουθούν 2 ακόμη μοναχοί ή και 3 δόκιμοι μοναχοί ή υποτακτικοί.

Οι καλύβες, τα ησυχαστήρια, τα καθίσματα, τα ερημητήρια και οι εγκλείστρες είναι τόποι ιεροί των Κυρίαρχων Μονών, στους οποίους ασκείται συνήθως ένας μοναχός, ο οποίος ζει από τα ελέη των Μονών και τους καρπούς της γης.

Το Αγιον Όρος βρίσκεται υπό την άμεση πνευματική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τα όργανα του Αγίου Όρους δεν είναι όργανα κρατικής διοικήσεως, ούτε όργανα αυτοδιοικούμενου καθ’ ύλην οργανισμού, αλλά όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης, αιρετά και όχι διοριζόμενα, χωριζόμενα σε μονοπρόσωπα και συλλογικά.