Αλευράς Παναγιώτης

Wikis > Αλευράς Παναγιώτης

Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας

Κατάγεται από τον Αετό Μεσσηνίας και τελείωσε το Λύκειο Δωρίου. Σπούδασε στην Ανώτατη  Γεωπονική Σχολή Αθηνών. Φοιτητής ανέπτυξε συνδικαλιστική δράση και διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Τριφυλίων Φοιτητών.
Σήμερα, εργάζεται ως Γεωπόνος στο Κέντρο Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων του Υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης & Τροφίμων στην Καλαμάτα.
Έχει εκλεγεί δύο  θητείες  Νομαρχιακός Σύμβουλος  Μεσσηνίας.
Επιστημονικός Συνεργάτης στο ΤΕΙ Καλαμάτας για μία 10/ετία.
Είναι μέλος του Δ.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων  Δ.Υ.
Είναι μέλος Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Πελοποννήσου και υπεύθυνος αγροτικού τομέα.
Διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Γεωπόνων  Μεσσηνίας (2 θητείες).