Αλεξιάδης Σωκράτης

Wikis > Αλεξιάδης Σωκράτης

Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος

Ο Αλεξιάδης Σωκράτης είναι αρχιτέκτονας μηχανικός και Α’ Αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.