Αναγνωστοπούλου Άννα

Wikis > Αναγνωστοπούλου Άννα

Γενικός Γραμματέας Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης

Η Άννα Αναγνωστοπούλου είναι υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.