Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης

Wikis > Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης

Ο θεσμός του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης δεν εφαρμόζεται συχνά στη χώρα μας και αυτό γιατί κατά καιρούς οι πρωθυπουργοί δεν έδειχναν διάθεση να εκχωρήσουν μέρος της εξουσίας τους σε άλλα πρόσωπα. Ίσως για να μην υπάρχει προβάδισμα στη διαδοχή. Πρώτοι Αντιπρόεδροι τοποθετήθηκαν (άτυπα) τον Οκτώβριο 1862 οι Μπεν. Ρούφος και Κων. Κανάρης. Οι δύο αυτοί ανέλαβαν την εξουσία επαναστατικώ δικαίω μετά την έξωση του βασιλιά Όθωνα των Βίττελσμπαχ.

Περισσότερα…