Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Wikis > Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο πρόεδρος και τα μέλη που συγκροτούν τη διοίκηση της ανεξάρτητης «Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», είναι:

 

  • Πρόεδρος της Αρχής

Χρίστος Γεραρής – Επίτιμος Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας (παραιτήθηκε)

 

  • Aναπληρωτής Πρόεδρος της Αρχής

Xρήστος Παληοκώστας – Επίτιμος Αρεοπαγίτης

Γραμματέας του Προέδρου: Μαρία Παχή

 

 

  • Μέλη της Αρχής

Αγάπιος Παπανεοφύτου, Επίκουρος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου

Αναστάσιος Πράσσος, Επίτιμος Αρεοπαγίτης

Λεωνίδας Κοτσαλής, Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Αναστάσιος-Ιωάννης Μεταξάς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Αντώνιος Ρουπακιώτης, Δικηγόρος, τέως Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών