Μπουχώρης Πασχάλης

Revision for “Μπουχώρης Πασχάλης” created on 8 Αυγούστου, 2014 @ 08:46:55

Τίτλος
Μπουχώρης Πασχάλης
Περιεχόμενο
<strong>Διευθύνων Σύμβουλος Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων:</strong> Ο <strong>Πασχάλης Μπουχώρης</strong> γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Προέρχεται από την Εθνική Τράπεζα όπου από το 2006 ήταν διευθυντικό στέλεχος έχοντας υπηρετήσει ως επικεφαλής στους τομείς ευθύνης των μεγάλων εταιρικών πιστοδοτήσεων ειδικής διαχείρισης, διεθνούς επιχειρηματικής τραπεζικής και επενδύσεων private equity. Από το 1996 εργάσθηκε σε διευθυντικές θέσεις του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ με ειδίκευση στις αναδιαρθρώσεις, επιχειρηματικές επενδύσεις, εξαγορές &amp; συγχωνεύσεις και στρατηγική επιχειρήσεων. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Rotterdam School of Management με ειδίκευση στα χρηματοοικονομικά.
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
8 Αυγούστου, 2014 @ 08:46:55 iservices