Πληροφορίες για τους Ειδικούς Γραμματείς των Υπουργείων.

Παπάζογλου Βασίλης

Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης

Ο Καθηγητής Βασίλης Παπάζογλου απέκτησε το Δίπλωμα Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού από το Ε.Μ.Π. το 1975. Ακολούθως έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Μ.Ι.Τ. των Η.Π.Α., από όπου του απενεμήθησαν τα μεταπτυχιακά διπλώματα S.M. in Naval Architecture and Marine Engineering και S.M in Mechanical Engineering το 1978, και το PhD in Ocean Engineering το 1981.

Από τον Μάιο 1981 έως το τέλος του 1983 υπηρέτησε αρχικά ως μεταδιδακτορικός ερευνητής και ακολούθως ως ερευνητής μηχανικός στο Τμήμα Ναυπηγικής του Μ.Ι.Τ.  Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ανέλαβε τον Νοέμβριο 1985 τα καθήκοντά του ως Επίκουρος Καθηγητής Ναυπηγικής Τεχνολογίας στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Ε.Μ.Π., ενώ από τον Φεβρουάριο 1994 υπηρετεί πλέον ως Καθηγητής Ναυπηγικής Τεχνολογίας στην ίδια Σχολή.

Από τον Νοέμβριο 1985 έως και τον Σεπτέμβριο 2006 διετέλεσε εκλεγμένος Διευθυντής του Εργαστηρίου Ναυπηγικής Τεχνολογίας της Σχολής. Από το 1996 έως το 2010 διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ενώ από τον Σεπτέμβριο 2006 είναι Καθηγητής μερικής απασχόλησης, αρχικά ως μέλος της ανεξάρτητης διοικητικής Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) και από τον Νοέμβριο 2009 ως Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Η έρευνά του επικεντρώνεται σε θέματα συγκολλήσεων και αντοχής θαλάσσιων κατασκευών.  Έχει εκπονήσει και εκπονεί ως επιστημονικός υπεύθυνος άνω των 60 χρηματοδοτούμενων ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων, μεγάλος αριθμός από τα οποία με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει συγγράψει τέσσερα διδακτικά βιβλία, πάνω από 85 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές και πάνω από 145 τεχνικές εκθέσεις.  Κριτής σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Ζαχαράκης Ευάγγελος

Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Πόρων

Ο Ευάγγελος Ζαχαράκης γεννήθηκε  στην Αθήνα το 1970. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Σπούδασε στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό. Διορίστηκε το 1998 ως εκπαιδευτικός Β’θμιας εκπαίδευσης.

Οι επαγγελματικές του δραστηριότητες από το 1996 έως το 2006 αφορούν σε διδασκαλία πληροφορικής,  στο σχεδιασμό επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, και στην ψηφιακή αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου. Από το 2007 έως το 2010 εργάστηκε στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Το 2012 διετέλεσε Σύμβουλος του Υπουργού Παιδείας, κ. Μπαμπινιώτη, για την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών πόρων.