Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας δημιουργήθηκε με τη συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας (Π.Δ. 65/27.06.2011). Οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος είχαν ήδη μεταφερθεί στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στις αρμοδιότητες του Υπουργείου περιλαμβάνονταν κυρίως οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) (πρώην Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης), οι κρατικές ενισχύσεις, οι κρατικές προμήθειες, οι συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), οι πολιτικές για τη βιομηχανία, το εμπόριο και τον ανταγωνισμό, η ναυτιλία, η νησιωτική πολιτική και η αλιεία.

Περισσότερα…

Υπ. Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β] θέλοντας να δώσει έμφαση στην ανάπτυξη της περιφέρειας και στην ανταγωνιστικότητα μετονόμασε το 2009 το υπουργείο Ανάπτυξης σε υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, μεταφέροντας τον τομέα της ανταγωνιστικότητας στο νέο υπουργείο από το υπουργείο Οικονομίας. Το υπουργείο παρά τις φιλόδοξες προοπτικές του δεν μακροημέρευσε.

Περισσότερα…

Υπ. Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας

Το υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β] με τη μεταφορά των περί ναυτιλίας αρμοδιοτήτων από το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της περί αλιείας αρμοδιότητες. Το υπουργείο διατηρήθηκε για περίπου οκτώ μήνες μόνο και καταργήθηκε με τις αρμοδιότητές του να μεταφέρονται στα οικεία υπουργεία.

Περισσότερα…

Υπ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Το 2009 με την απόφαση 2876/7.10.2009 του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου [β] κατάργησε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και ίδρυσε το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μεταφέροντας (ουσιαστικά) τους τομείς της χωροταξίας και των δημοσίων έργων στο υπουργείο Μεταφορών.

Περισσότερα…

Υπ. Προστασίας του Πολίτη

Το 2009 η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β] με το Π.Δ. 184/2009 επανίδρυσε το υπουργείο Δημόσιας Τάξης που το μετονόμασε σε υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στο νέο υπουργείο μεταφέρθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών οι γενικές γραμματείες Δημόσιας Τάξης και Πολιτικής Προστασίας και από το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, η Γενική Γραμματεία Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής και το Λιμενικό Σώμα.

Περισσότερα…

Υπ. Πολιτισμού & Τουρισμού

Το 2009 η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β], με το Π.Δ. 186/07.10.2009, συγχώνευσε το υπουργείο Πολιτισμού με το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης και δημιούργησε το υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού. Έργο του υπουργείου ήταν η προστασία, η διάσωση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως επίσης η ανάπτυξη των τεχνών στην Ελλάδα για την περίοδο 2009-2012. Στη δομή του υπουργείου εντασσόταν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αρμόδια για τη διοίκηση και διαχείριση ζητημάτων του ελληνικού αθλητισμού. Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του υπουργείου απαρτίζονταν από εφορείες αρχαιοτήτων, εφορείες νεοτέρων μνημείων και μουσεία σχηματίζοντας ευρύ δίκτυο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Επιπλέον, ήταν αρμόδιο για όλα τα θέματα τουριστικής ανάπτυξης της χώρας.

Περισσότερα…

Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β], το 2009, κατάργησε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων και το υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών και δημιούργησε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρθηκαν από το καταργούμενο υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων ο τομέας του περιβάλλοντος, που για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία του προστέθηκε στον τίτλο του ο όρος κλιματική αλλαγή και από το υπουργείο Ανάπτυξης ο τομέας της ενέργειας.

Περισσότερα…

Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Το 2009 με την 2876/07.10.2009 απόφαση του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου [β] μετονόμασε το υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων σε υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων. Θέλοντας να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη δια βίου μάθηση τοποθέτησε σχετική αναφορά στο τίτλο του υπουργείου.

Περισσότερα…

Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής

Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ιδρύθηκε το 2007 από την κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β] με τη συγχώνευση του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και εκείνου του Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Περισσότερα…

Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Το 2004 η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β], με την Απόφαση Υ 1/10.03.2004 μετονόμασε το υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας σε υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Περισσότερα…