Πρόσωπα

Στα πολιτειακά και κυβερνητικά αξιώματα, επίσημα και παράλληλα, καθώς και ως ηγέτες πολιτικών σχηματισμών απασχολήθηκαν συνολικά 1939 άτομα, από τα οποία 1900 είναι άνδρες και 39 γυναίκες. Τα περισσότερα άτομα, 1133 από τα οποία 1121 είναι άνδρες και 12 γυναίκες, απασχολήθηκαν ως υπουργοί σε επίσημες κυβερνήσεις.

Γυναίκες απασχολήθηκαν σε επίσημα αξιώματα ως αντιβασιλείς, πρόεδροι βουλής, αρχηγοί πολιτικών σχηματισμών, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί. Οι περισσότερες γυναίκες (27) απασχολήθηκαν ως υφυπουργοί.

Περισσότερα…

Υπουργεία, εισαγωγή

Οι Βαυαροί νομικοί, που συνόδεύαν τον βασιλιά Όθωνα, οργάνωσαν την εκτελεστική εξουσία. Τα υπουργεία, τότε, ονομάζονταν Γραμματείαι και οι υπουργοί Γραμματείς της Επικρατείας. Η ονομασία αυτή διατηρήθηκε μέχρι την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1943 και με το Σύνταγμα του 1844 καθιερώνεται οι όροι Υπουργείο και Υπουργός.

Το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο, με πρόεδρο τον Σπ. Τρικούπη, διορίστηκε την 25 Ιανουαρίου 1833. Ήταν επταμελές και μπορεί να θεωρηθεί άτυπο.

Περισσότερα…

Πρωθυπουργοί, εισαγωγή

Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου ή Πρωθυπουργός, που προΐσταται κυβέρνησης με τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα, εμφανίζεται στην πολιτική ιστορία του ελληνικού κράτους την 25 Ιανουαρίου 1833. Στο Διάταγμα του 1833, του βασιλιά Όθωνα των Βίττελσμπαχ, χρησιμοποιείται ο όρος «Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου», που διατηρείται μέχρι το 1927.

Το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας του 1927 εισάγει για πρώτη φορά τον όρο «Πρωθυπουργός» στο άρθρο 87 § 1.

Κυβερνήσεις, εισαγωγή

Κυβερνήσεις, εισαγωγή
Από 25 Ιανουαρίου 1833, που ορίζεται το πρώτο «άτυπο» υπουργικό συμβούλιο, με τη μορφή που το γνωρίζουμε, μέχρι σήμερα (2013), εμφανίζονται στην πολιτική σκηνή 206 επίσημες κυβερνήσεις. Την ίδια χρονική περίοδο καταγράφονται και 8 κυβερνήσεις, που «έδρασαν» σε ανώμαλες πολιτικά περιόδους, παράλληλα με τις επίσημες κυβερνήσεις του κράτους.

Περισσότερα…

Δικομματισμός, εισαγωγή

Δικομματισμός, εισαγωγή
Ο όρος δικομματισμός μπαίνει (αδόκιμα) στην πολιτική ορολογία μετά το 1974. Σημαίνει το άθροισμα των ποσοστών των δύο πρώτων κομμάτων κάθε εκλογικής αναμέτρησης, εφ’ όσον τα δύο αυτά κόμματα εναλλάσσονται στις δύο πρώτες θέσεις. Μετά την μεταπολίτευση στην πολιτική ζωή του ελληνικού κράτους κυριαρχούν τα κόμματα ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι όμως το μοναδικό «δίδυμο» κομμάτων στην ελληνική ιστορία.

Περισσότερα…

Εκλογικό Σώμα, εισαγωγή

Εκλογικό Σώμα, εισαγωγή

Το Εκλογικό Σώμα παρουσιάζει διάφορες αυξομειώσεις από εκλογική αναμέτρηση σε εκλογική αναμέτρηση, ιδιαίτερα από το 1926 και μετά που υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία. Ο μεγαλύτερος αριθμός εγγεγραμμένων (10.014.795) καταγράφεται στις ευρωεκλογές της 07.06.2009 και ο μικρότερος (1.567.378) στις εθνικές εκλογές της 07.11.1926. Από το 1928 μέχρι το 1950 δεν υπάρχουν στοιχεία για εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους και οι συγκρίσεις γίνονται με το σύνολο του πληθυσμού. Η μεγάλη μεταβολή στα στοιχεία του εκλογικού σώματος μεταξύ των εθνικών εκλογών της 16.11.1952 και της 19.02.1956 οφείλεται στην εγγραφή για πρώτη φορά στους εκλογικούς καταλόγους των γυναικών.

Περισσότερα…

Εκλογές, εισαγωγή

Εκλογές, εισαγωγή

Στην Πολιτική Ιστορία του Ελληνικού Κράτους διακρίνουμε τεσσάρων ειδών εκλογικές αναμετρήσεις: Εθνικές Εκλογές (για το ελληνικό κοινοβούλιο), Δημοψηφίσματα, Εκλογές Γερουσίας και Ευρωεκλογές (για το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο).

Εκλογές για το Εθνικό Κοινοβούλιο θεσπίστηκαν με το Σύνταγμα του 1844.

Περισσότερα…

Κόμματα, εισαγωγή

Με τη γένεση του Ελληνικού Κράτους δημιουργούνται τα πρώτα κόμματα: το Αγγλικόν κόμμα, το Γαλλικόν κόμμα και το Ρωσικόν κόμμα. Όπως φανερώνουν τα ονόματά τους, ήταν προσανατολισμένα στις «Προστάτιδες» Δυνάμεις.
Το Αγγλικόν Κόμμα, των μπαρλέων ή της ρεδιγκότας, με ηγέτες τους Αλ. Μαυροκορδάτο, Ανδρ. Ζαΐμη, Ανδρ. Λόντο και συμπαραστάτη τον Σπ. Τρικούπη.

Περισσότερα…

Ανώτατοι Άρχοντες, χρονολογική σειρά

Ανώτατοι Άρχοντες, χρονολογική σειρά

Χρονολογικά όλα τα πρόσωπα που υπήρξαν ανώτατοι άρχοντες του Ελληνικού Κράτους.

Περισσότερα…

Ανώτατοι Άρχοντες, εισαγωγή

Στη Πολιτική Ιστορία του Ελληνικού Κράτους διακρίνουμε δύο κατηγορίες Ανωτάτων Αρχόντων: τους κληρονομικούς και τους αιρετούς.

Το Πολιτικόν Σύνταγμα της Τροιζήνας του 1827 προβλέπει αιρετό ανώτατο άρχοντα, Κυβερνήτη: «Η νομοτελεστική εξουσία ανήκει εις ένα μόνον, ονομαζόμενον Κυβερνήτην, έχοντα διαφόρους υπ’ αυτόν Γραμματείς της Επικρατείας» (άρθρο 41). Ειδικότερα για τον Κυβερνήτη, προβλέπει:«Εις τον Κυβερνήτην εμπιστεύεται η νομοτελεστική εξουσία» (άρθρο 102) «Ο Κυβερνήτης είναι απαραβίαστος» (άρθρο 103) «Οι Γραμματείς της Επικρατείας είναι υπεύθυνοι δια τας δημοσίας πράξεις του» (άρθρο 104) «Ενεργεί τους νόμους δια των Γραμματέων της Επικρατείας καθ’ όλην την επικράτειαν» (άρθρο 105).

Περισσότερα…