Δελλαπόρτα Άννα

Wikis > Δελλαπόρτα Άννα

πρώην Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων

Η Άννα Δελλαπόρτα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, με έτος αποφοίτησης το 1980. Από το Νοέμβριο 1979 μέχρι το Φεβρουάριο 2005 διετέλεσε υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με αρμοδιότητες το συντονισμό και τη διαχείριση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα πλαίσια του Β΄ και Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Από το 2001 μέχρι το 2005 διετέλεσε Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ΄Κ.Π.Σ. Μετά την αποχώρησή της από το Υπουργείου Εργασίας από το 2005 έως 2009, απασχολήθηκε:
α) ως σύμβουλος εξωτερικής αξιολόγησης προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
β) ως σύμβουλος σε θέματα δια βίου μάθησης στο Υπουργείο Παιδείας
Από τον Ιούνιο 2010 έως Αύγουστο 2011, διετέλεσε Γενική Διευθύντρια Διοίκησης στον Ο.Σ.Ε. α.ε.