Διυπουργική Επιτροπή για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Wikis > Διυπουργική Επιτροπή για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

    Συγκροτήθηκε Διυπουργική Επιτροπή για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, η οποία ορίζεται ως εξής:

   

    1. Πρόεδρος, ο Ευτύχιος Σαρτζετάκης του Σοφοκλέους, του κλάδου ΠΕ Οικονομικών, Ειδικός Συνεργάτης στο Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Βουγιουκλάκη του Παναγιώτη, του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, Βαθμού Α’ στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

    2. Αναπληρώτρια Πρόεδρος, η Καλλιόπη Πεδιαδίτη του Εμμανουήλ, του κλάδου ΠΕ Περιβαλλοντολόγων, Ειδική Συνεργάτης στο Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Σταματίου του Ευσταθίου, του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ΣΑΧ, Βαθμού Α’.

    3. Μέλος, η Αγγελική Τσαχάλη – Καλλογήρου του Φαίδωνα, Δικηγόρος, ως εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ, με αναπληρώτρια την Αλεξία Οικονομοπούλου του Αλέξανδρου, του κλάδου ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, Βαθμού Β’.

    4. Μέλος, η Παναγιώτα Πυρίδη του Θεοδώρου, Δικηγόρος, Επιστημονική Συνεργάτης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Τζανετόπουλο του Γεωργίου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Εμπορικού, Βαθμού Α’.

    5. Μέλος, η Βιλελμίνη – Σοφία Φωτοπούλου του Λαζάρου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Εμπορικού Βαθμού Α’, ως εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΑΝ με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Σπάθαρη του Διονυσίου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Εμπορικού, Βαθμού Α’

    6. Μέλος, η Ασημίνα Παπαϊωάννου του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ1 Οικονομικών, Βαθμού Α’, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρώτρια την Μαρία Πολίτη του Θωμά, Δικηγόρο.

    7. Μέλος, η Ιωάννα Κλάρου του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Βαθμού Α’, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρώτρια την Εκάβη Δεμερτζή, του κλάδου ΠΕ1 Οικονομικών, Βαθμού Α’.

    8. Μέλος, η Αρετή Μπελιά του Δημητρίου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Βαθμού Α’, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Σαμαρτζή του Γεωργίου, του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Βαθμού Α’.

    9. Μέλος, ο Ιωάννης Παναγιώτου του Παναγιώτη, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Α΄ Βαθμού, ως εκπρόσωπος του ΥΠΕΣ, με αναπληρώτρια την Μακρινή Φωτοπούλου του Αναστασίου, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Βαθμού Α’ .

    10. Μέλος, ο Αγγελάκης Βίκτωρ του Παναγιώτη, του κλάδου ΠΕ Αγρονόμων – Τοπογράφων – Μηχανικών, Βαθμού Α’, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με αναπληρώτρια την Καλαντζή Κωσταντίνα του Στυλιανού, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού Βαθμού Α’.

    11. Μέλος, ο Φλίγγος Μιχαήλ του Σταύρου, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με ΣΑΧ, που υπηρετεί στο Γραφείο του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με αναπληρώτρια την Χαραλαμποπούλου Χρυσάνθη του Ανδρέα, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού Βαθμού Α’.

    Ως αρμόδιος για τη νομική υποστήριξη της Επιτροπής ορίζεται ο Δημήτριος Αναστασόπουλος του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Προϊστάμενος του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στο ΥΠΕΚΑ, ως εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

    Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από τον Δημήτριο Ιατρού του Πλάτωνα, υπάλληλο του ΥΠΕΚΑ, του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Βαθμού Α΄ με αναπληρωτή τον Μαρκουδάκη Ιωάννη του Βασιλείου, υπάλληλο του ίδιου Υπουργείου, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Βαθμού Γ’.

    Η Διυπουργική Επιτροπή είναι μη αμειβόμενη. Έργο της αποτελεί η χάραξη Εθνικής Πολιτικής και η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Συμβάσεων. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει την έγκαιρη ενημέρωση των προμηθευτών του δημοσίου και της αγοράς γενικότερα, δημιουργώντας ένα πλαίσιο συνεργασίας, συστήνοντας ομάδες εργασίας και συντονίζοντας τις απαραίτητες δράσεις για τη σύνταξη περιβαλλοντικών κριτηρίων, όπως και την επιλογή κατηγοριών προϊόντων και υπηρεσιών στα οποία θα εφαρμοστούν τα περιβαλλοντικά κριτήρια.

    Με τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις ο δημόσιος τομέας προμηθεύεται προϊόν