Δικαστήρια – Τριμελή Συμβούλια

Wikis > Δικαστήρια - Τριμελή Συμβούλια

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη των Τριμελών Συμβουλίων Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά και του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης


  • Για την ανάδειξη του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Πρόεδρος: Χρήστος Βασιλάκης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ, 50 ψήφοι
Αναπληρώτρια Πρόεδρος: Λαμπρινή Παπαδήμα, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ, 40 ψήφοι
Μέλη: Σταύρος Αναστασόπουλος, Εφέτης ΔΔ, 65 ψήφοι
Γεώργιος Παπαγεωργίου, Εφέτης ΔΔ, 53 ψήφοι
Αναπληρωματικά μέλη: Θεανώ Τζοβαρίδου, Εφέτης ΔΔ, 37 ψήφοι
Ιωάννα Κλέτζερη, Εφέτης ΔΔ, 37 ψήφοι (η σειρά καθορίστηκε κατόπιν κλήρωσης)

  • Για την ανάδειξη του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Πρόεδρος: Βασιλική Καραδήμα, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ, 88 ψήφοι
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Νικόλαος Μπασέας, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ, 49 ψήφοι
Μέλη: Δημήτριος Νικολόπουλος, Πρωτοδίκης ΔΔ, 117 ψήφοι
Αγγελος Σατλάνης, Πρωτοδίκης ΔΔ, 58 ψήφοι
Αναπληρωματικά μέλη: Μαρία Τσεκρέκου, Πρωτοδίκης ΔΔ, 57 ψήφοι
Ευγενία Καράκου, Πρωτοδίκης ΔΔ, 26 ψήφοι

  • Για την ανάδειξη του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά

Πρόεδρος: Αγγελική Παπαπαναγιώτου, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ, 19 ψήφοι
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γιώργος Καφφές, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ, 12 ψήφοι
Μέλη: Αντρέας Σταυρόπουλος, Πρωτοδίκης ΔΔ, 31 ψήφοι
Φιλομήλα Φαλτσέτα, Πρωτοδίκης ΔΔ, 19 ψήφοι
Αναπληρωματικά μέλη: Μαρία Λαζαρίδου, Πρωτοδίκης ΔΔ, 17 ψήφοι
Χριστίνα Φίλη, Πρωτοδίκης ΔΔ, 2 ψήφοι

  • Για την ανάδειξη του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Πρόεδρος: Γεώργιος Βαρούνας, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ, 31 ψήφοι
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Βασίλειος Καφτεράνης, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ, 16 ψήφοι
Μέλη: Παναγιώτης Τούμπος, Πρωτοδίκης ΔΔ, 37 ψήφοι
Σεβαστή Μελετλίδου, Πρωτοδίκης ΔΔ, 32 ψήφοι