Εθνική Αναλογιστική Αρχή

Wikis > Εθνική Αναλογιστική Αρχή

Η διοίκηση της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής «Εθνική Αναλογιστική Αρχή», έχει ως εξής:

Διοίκηση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ ΕΥΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ – ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

ΜΕΛΟΣ – ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΜΕΛΟΣ – ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ